MOL - MOL

4.6/5 based on 8 reviews

Contact MOL

Address :

Vásárhelyi Sándor u. 1, 5800 Hungary

Phone : 📞 +7877
Postal code : 1
Website : http://www.mol.hu/
Categories :

Vásárhelyi Sándor u. 1, 5800 Hungary
G
Gyula Szilveszter on Google

Kedves segítőkész kiszolgálás!!?
Dear helpful service !! ?
A
Antal Kocsis on Google

Van lehetőség kártyás tankolásra!
It is possible to refuel with cards!
S
Szalai Tamás on Google

Nagyon barátságos kiszolgálás
Very friendly service
G
Gábor Bakos on Google

Teljesen rendben!!!
Absolutely fine !!!
J
Josef Horvath on Google

Kedvesek a dolgozók, még akkor is, ha csak egy kis üzemanyagot vásárol az ember pld. fűkaszára.
The workers are kind, even if one only buys a little fuel e.g. mower.
P
Péter Pelyva on Google

Borzasztó rossz minűsègű gázolaj...Öregebb autó nem indul vele...
Terribly poor quality diesel ... An older car doesn't start with it ...
T
Tímea Czene on Google

Felújítás után egész pofás lett. Az alkalmazottak ugyan olyan rendesek és segítőkészek mint voltak.
After a renovation, it became quite jawy. The staff were just as decent and helpful as they were.
G
Gabriela POPA on Google

Aceasta stație a fost modernizată de curând; se poate alimenta carburant standard sau special la oricare dintre cele 4 pompe. Nu este aglomerat de obicei.
This station has recently been modernized; standard or special fuel can be supplied to any of the 4 pumps. It is not usually crowded.

Write some of your reviews for the company MOL

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *