OlcsóPCR - OlcsóPCR

1.7/5 based on 3 reviews

Contact OlcsóPCR

Address :

Szabó József u. 6, 1146 Hungary

Postal code : 6
Website : http://www.olcsopcr.hu/

Szabó József u. 6, 1146 Hungary
M
Márk Kiss on Google

L
László Nagy on Google

A 7 órára foglalt teszthez zárva volt a bódé. Se kiírás az okról, se email értesítés.
The stall was closed for the 7-hour test. No notice of the reason, no email notification.
B
Balazs Konig on Google

Első körben "értékelhetetlen" lett az eredmény, ami, mint kiderült, egy túlhajszolt kollega inkompetens mintavétele miatt volt. Ingyenesen biztositottak új lehetőséget, az eredmény kb. 17 óra alatt megérkezett. Az utazásunkat emiatt egy nappal át kellett szervezni az utolsó percben. Szerencsére megoldható volt, de jó pár kellemetlen, és stresszes órát okoztak!
In the first round, the result became "invaluable," which turned out to be due to incompetent sampling by an overworked colleague. They provided a new opportunity for free, the result is approx. He arrived in 17 hours. Because of this, our trip had to be reorganized one day at the last minute. Luckily it was solvable, but they caused quite a few uncomfortable and stressful hours!

Write some of your reviews for the company OlcsóPCR

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *