A volt Hunyadi János laktanya - A volt Hunyadi János laktanya

4.8/5 based on 4 reviews

Contact A volt Hunyadi János laktanya

Address :

Háros u. 1-3, 1222 Hungary

Postal code : 1-3
Categories :

Háros u. 1-3, 1222 Hungary
G
Gábor Juhász on Google

C
Csaba Voross on Google

E
Erika Gál on Google

Nagyon izgalmas volt be járni!🏚🔦👣
It was very exciting to walk in!
k
kecskebárány 17 on Google

Érdekes, az üres raktárépületek hatalmasak és nagyon liminálisak, a teherautókat is érdemes megnézni, egy prága 6x6, uaz és egy talán kraz pihen itt, nem tudom miért mert az uaznál láttam rosszabbat az úton, vannak még nagy páncél dobozok is. Ha érdekelnek az elhagyatott laktanyák (bár ez szerintem inkább raktár volt ) érdemes megnézni.
Interestingly, the empty warehouses are huge and very liminal, the trucks are worth a look, a Prague 6x6, uaz and maybe a kraz resting here, I don't know why because I saw worse on the road than uaz, there are even big armor boxes. If you’re interested in abandoned barracks (although I think it was more of a warehouse) it’s worth a look.

Write some of your reviews for the company A volt Hunyadi János laktanya

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
GLS CsomagPont - GLS CsomagPont Príma - Príma Bagó és Társa Építőipari Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft. - Kivitelező és Szolgáltató Kft. Óvoda - Óvoda Kiss Tüzép - Kiss Tüzép ABÉTA Mérnöki Szolgáltató Kft. - ABÉTA Mérnöki Szolgáltató Kft. Réthi-Sas Vendégház - Réthi-Sas Vendégház U-Pont Kft. Háztartási-Vegyipari Üzem - Háztartási-Vegyipari Üzem focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér