Albertfalvi futópálya és fitnesz park

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Albertfalvi futópálya és fitnesz park

Address :

Kelenföld, Hungary

Categories :
City : Kelenföld

Kelenföld, Hungary
S
Szilvia Korányi on Google

Jó minőségű rekortán futópálya. Szabadtéri edző eszközökkel. Tökéletes a napi rutin elvégzéséhez.😊
Good quality record runway. Outdoor trainer with tools. Perfect for performing your daily routine.😊
M
Máté Kriston on Google

Az amúgy jó minőségű rekortán pálya egy kicsit puha a tempósabb futáshoz, ezt leszámítva az izületek átmozgatásához tökéletes.
The otherwise good quality record track is a bit soft for a faster paced run, other than that it’s perfect for moving joints.
D
Dóra Cseri on Google

Csendes, fák között lehet futni, ugyanitt "kültéri fitneszterem" is található. A környékbeli kedvelik ezt a helyet. Közösségi kert és pár pad is színesíti a terepet.
You can run quiet in the trees, there is also an "outdoor fitness room". The area is popular for this place. A communal garden and a couple of benches also add color to the terrain.
T
Tamás Tomi Andracsik on Google

Nem ismerem . Ebben a korban már nem tudom használni.
I do not know . I can no longer use it at this age.
M
Merza Domonkos on Google

Szép idő volt, jó állapotú gépek, panel házak között van, de meg lehet szokni.
It was a nice time, it's in good condition between machines and panel houses, but you can get used to it.
M
Márta Erdélyi on Google

Kedvelem az albertfalfai futó és fitnessz parkot, nincsenek sokan és akik oda járnak figyelnek egymásra ismeretlenül is. Kulturált sportolási lehetőséget nyújt a mozgásra vágyóknak.
I like the Albertfalfa running and fitness park, there aren’t many and those who go there pay attention to each other unknown. It provides a cultured sporting opportunity for those who want to exercise.
T
Timea Borcsok on Google

Nagyon jó egy kicsit zöld övezetben futni.A gépek is jók csak alapnak. Viszont jó ötlet, hogy akár TRX-et is fel lehet szerelni.
It is very good to run in a slightly green area. The machines are also good as a base. However, it is a good idea to even mount a TRX.
B
Béczi István (Bécus) on Google

Rövid pálya, nincs 400 méter sem, sok kanyarral. Az épületek között van, fákkal tarkítva, tehát van árnyék, melegben is, tűző napon is alkalmas futásra. Víz vételi lehetőség viszont nincs. Workout rész is van, az is hasznos.

Write some of your reviews for the company Albertfalvi futópálya és fitnesz park

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Janker - Janker Sopron, Híd utca, Balfi út - Híd utca Marton Lajos - 8347 Ukk Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kézilabda Szövetség - Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kézilabda Szövetség Szolnoki Kézilabda Club SE Sata Kft. Pereszteg Posta - Pereszteg Posta Full Active Bt - Full Active Bt Temető focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér