ALFA Tenisziskola - ALFA Tenisziskola

5/5 based on 6 reviews

Contact ALFA Tenisziskola

Address :

Kapolcs u. 2/A, 1112 Hungary

Phone : 📞 +87
Postal code : 2
Website : https://www.facebook.com/alfatenisz/
Categories :

Kapolcs u. 2/A, 1112 Hungary
N
Nánda Szlávik on Google

L
Lilla Petres on Google

C
Csaba Póth on Google

K
Kitti Szabo on Google

Szép környezet, professzionális edzők és edzések! :)
Great environment, professional coaches and workouts! :)
G
Gábor dr. Buchholcz on Google

Kitűnő teniszlétesítmény, szenzációs étterem!
Excellent tennis facility, sensational restaurant!
S
S Bence (Bence29) on Google

Szuper környezet, jó minőségű teniszpályák, kiváló kiszolgálás! Csak ajánlani tudom mindenkinek! 🎾 :)
Super environment, high quality tennis courts, excellent service! I can only recommend it to everyone! 🎾 :)

Write some of your reviews for the company ALFA Tenisziskola

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Vegyész utca - Budapest Lackó-tanya Boldog pince - Boldog pince Mobil - Mobil U-Save - U-Save 2x6 Dinnyés Stand Cicero Apartments - Villa Atticus webmaker.hu (weboldalkészítés) - Fiable Kft Womanic - Womanic focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér