Balance Torna Center - Balance Torna Center

4.7/5 based on 8 reviews

Főoldal - Balance Akrobatika és Torna Club - Balancegym.hu

Az akrobatikus torna ötvözi a szertorna egyéni elemeit a társas akrobatikus elemekkel (gúlákkal-dobásokkal), egy zenére végrehajtott, koreografált gyakorlatban. A gyakorlatok sikeres kivitelezéséhez szükség van a mozgások finom koordinációjára, pontosságra, precizitásra, valamint a társak összhangjára, bizalomra. A magas mozgáskultúra mellett zenei műveltség is szükséges, valamint kitartás, erős akarat, bátorság és jó előadókészség. Azonban, ha a siker kulcsa csak ezeknek a készségeknek a birtoklása lenne, talán a Magyar akrobatika is a világ élmezőnyébe tartozna.

Contact Balance Torna Center

Address :

Gyapot utca 9, 1116 Hungary

Phone : 📞 +7
Postal code : 9
Website : http://balancetornacenter.hu/
Categories :

Gyapot utca 9, 1116 Hungary
K
Krisztian Bogdan on Google

Jó Pénzért cserébe, mindent megkapsz. Azt is amire nem számítasz.
In exchange for good money, you get everything. Also what you don't expect.
A
Attila soós on Google

Még mindig nem lehet a tartózkodott használni
You still can't stay away from using it
B
Bendik Csaba on Google

Lányomnak nagyszerű élmény, jó társaság. Ipari környezet, parkolás megoldott.
My daughter is a great experience, good company. Industrial environment, parking solved.
J
Judit Galambos on Google

Kislányom nagyon szeret ide járni. Az edzők kedvesek.
My little girl loves to come here. The coaches are nice.
E
Erzsébet Góger on Google

Régi gyár épület, amit príma módon tettek alkalmassá a tornászok és artistak gyakorlása részére!
An old factory building that has been prime for practicing gymnasts and artists!
A
Andras Zakany on Google

Szuper! Ha van eszed, kinn parkolsz (Építész utca)... Nem fog leszakadni a lábad, amikor a gyerkőcért mész. Vicces mikor egy pici esőben beragad az összes min. 3 tonnás SUV és luxus terepjáró abba a pici utcába vagy parkolóba.. Egyes szülők képesek a bejáratra is ráállni... Az egyesületet és a gyerekeket ez nem minősíti, azzal nincsen gond :)
Super! If you have a mind, you park outside (Architect Street) ... You won't get off your feet when you go for the baby. Funny when you get stuck in a tiny rain all min. 3 ton SUV and luxury SUV in that tiny street or parking lot .. Some parents are able to stand on the entrance ... This does not qualify the association and the children, it is not a problem :)
Z
Zoran Knezevic on Google

Fantastic
M
Matt Smith on Google

Awesome!

Write some of your reviews for the company Balance Torna Center

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Mátyás téri élelmiszer üzlet - Mátyás téri élelmiszer üzlet Tóparti Vendégház - Tóparti Vendégház Kegyelet Sírkő Optimum Kft - Kegyelet Sírkő Optimum Kft Autóüveg centrum, Utánfutó kölcsönzés - Utánfutó kölcsönzés Energie-Max 2015 Szociális Szövetkezet - Energie-Max 2015 Szociális Szövetkezet Flotta Gumiszerviz Takarékbank - Takarékbank falcon comp 92 Tarisznyás Műhely - Tarisznyás Műhely focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér