Bástya Park - Bástya Park

4.7/5 based on 8 reviews

Contact Bástya Park

Address :

Bástya u. 3, 1056 Hungary

Postal code : 3
Categories :

Bástya u. 3, 1056 Hungary
T
Tamás Antalfi on Google

Szép hely.Kis park, kis játszótér, kis kilátó, kis zöld, kellemes egy kis megpihenésre.
Nice place. Small park, small playground, small lookout tower, small green, pleasant for a little rest.
V
Virág Kard on Google

Egyszerűen nagyszerű, ötletes, jó hangulatú játszótér történelmi környezetben.
Simply a great, imaginative playground with a good atmosphere in a historic setting.
G
György Dr. Köller on Google

Egészen szép és modern lett. Egy kis nyugalom a nyüzsgő belvárosban.
It has become quite beautiful and modern. A little tranquility in the bustling downtown.
h
hun video on Google

megújult játszótér és pihenő padok
renovated playground and resting benches
G
Gábor Alfréd Répászky on Google

Fantasztikus játszótér. Üde színfolt a belvárosban.
Fantastic playground. Fresh spot on downtown.
E
Ervin Papp on Google

Nem is tudom, hogy az elmúlt 16 év hányadik arcát mutatja? Jelenleg tetszetősnek mondanám...
I don’t even know how many faces the last 16 years show? At the moment I would say nice ...
u
ugur on Google

Perfect.
P
Peter Agoston - Petros The Musician on Google

The newly built park gives you a real XXI Century experience! Streetball pitch on the Rooftop? Community House with slide for kids? The old Town Wall got a new life here alongside the playground and mini fountain ⛲

Write some of your reviews for the company Bástya Park

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Budapesti Szent István király templom - Budapesti Szent István király templom Balogh-Team Kft. - Balogh-Team Kft. OTP Ingatlanpont - OTP Ingatlanpont Boronkai Sajtmanufaktúra - Boronkai Sajtmanufaktúra Egyesült Bróker Kft. - Egyesült Bróker Kft. EXE Magyarország - EXE Magyarország Cegléd, GÁZ KLUB Titán '94 Szerszámkészítő, Forgácsoló és Autóalkatrészgyártó Kft. - Forgácsoló és Autóalkatrészgyártó Kft. Célgazdaság - Kaposvár focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér