Bringavilág Kerékpárüzlet és Szerviz - Bringavilág Kerékpárüzlet és Szerviz

4/5 based on 8 reviews

Bringavilág Kerékpárüzlet és szerviz - Bringavilag.com

Kerékpár alkatrészek, kiegészítők széles választékával várunk mindenkit nemtől és kortól függetlenül. Kerékpár karbantartást és javítást is vállalunk.

About Bringavilág Kerékpárüzlet és Szerviz

Iratkozzon fel hírlevelünkre, ezáltal időben tudjuk Önt akcióinkról, újdonságainkról tájékoztatni. A hírlevélről bármikor leiratkozhat !

Contact Bringavilág Kerékpárüzlet és Szerviz

Address :

Cserhát u. 16, 1078 Hungary

Phone : 📞 +9
Postal code : 16
Website : https://www.bringavilag.com/
Categories :

Cserhát u. 16, 1078 Hungary
S
Sándor Piti on Google

Egy hajtóművet rendeltem tőlük. A hölgy telefonon felvette velem a kapcsolatot, minden rendben ment. Ajánlom őket, széles választék, korrekt kiszolgálás. Update 2020.06.12.: Már a sokadik rendelést bonyolítottam le az üzlettel minden gond nélkül. Az általuk vállaltakat maximálisan teljesítik. Nyoma sincs a más üzletekben tapasztalható arrogáns, udvariatlan, "ki, ha én nem" hozzáállásnak. Szerintem azon kevés helyek egyike, ahol tudják hogyan kell bánni a vevővel. Korrekt családi vállalkozás. Bátran ajánlom.
I ordered a gear from them. The lady contacted me on the phone, everything went fine. I recommend them, wide selection, fair service. Update 12/06/2020: I have already processed the many orders with the store without any problems. They fulfill their commitments to the maximum. There is no trace of the arrogant, rude, “who if I don’t” attitude seen in other stores. I think it’s one of the few places where they know how to treat a customer. A fair family business. I strongly recommend it.
C
C Nostra on Google

Beleegyezésem nélkül plussz alkatrészeket cseréltek ki a kerékpáron, emiatt megnőttek a költségek, a régi alkatrészeket meg már nem tudták visszaadni. Folyamatosan ment a mellé beszélés. Nem segíteni hanem lehúzni akartak. Egyáltalán nem korrekt üzlet, nem ajánlom senkinek! A válaszban már várom a kritikákra adott szokásos hárító szöveget hogy a véleményem "nem releváns".. 😂 Szerintem a rengeteg hasonló vélemény nem véletlen! 😉
Without my consent, extra parts were replaced on the bike, which increased costs, and the old parts could no longer be returned. He kept talking to him. They didn't want to help but to pull it off. Not a fair deal at all, I would not recommend it to anyone! In response, I look forward to the usual dissuasive text given to the criticisms that my opinion is "irrelevant" .. 😂 I think a lot of similar opinions are not accidental! 😉
A
András “Kaccsa” Szombathy on Google

Egy speciálisnak mondható kéréssel fordultam hozzájuk. Kedvesek és igen segítőkészek voltak, konkrét válaszokat kaptam, profi módon oldották meg a problémámat. Csak ajánlani tudom. ☺️
I approached them with a special request. They were kind and very helpful, I got concrete answers, they solved my problem in a professional way. I can only recommend. ☺️
T
Tibor Nuszbaum on Google

A honlapon akciósan hirdetett kerékpár mivel utolsó darab volt, így telefonon érdeklődtem utána, mely során jeleztem, hogy másnap megfelelő méret esetén megvásárolnám és SZÉP kártyával fizetném. Vásárlási szándékom biztosítékaként az úr nevet és telefonszámot kért. Később vissztértem a Bringavilág honlapjára, ahol döbbenten láttam, hogy az általam megvásárolni kívánt kerékpár vissza lett árazva az eredeti árára, majd 20%-kal megemelkedett az ára. Gyorsan felhívtam az üzletet, hogy tisztázzuk a dolgot, ekkor már egy hölggyel beszéltem, aki közölte, hogy az árak folyamatosan változnak és különben is mivel SZÉP kártyával fizetnék, mivel arra nekik 5%-ot be kell fizetni és díjtalan a házhozszállítás is (amit amúgy én nem is kértem, személyesen vettem volna át) így nekik nem éri meg akciós áron odaadni. Inkorrekt, tisztességtelen eljárás!
As the bicycle advertised on the website was the last piece, I inquired about it by phone, during which I indicated that I would buy it the next day if it was the right size and pay with a NICE card. As collateral for my intention to purchase, the gentleman asked for a name and phone number. Later, I returned to the Bringavilág website, where I was shocked to see that the bike I wanted to buy was priced back to its original price, and then the price increased by 20%. I quickly called the store to clarify the matter, at that time I was already talking to a lady who told me that prices are constantly changing and anyway because I would pay with a NICE card as they have to pay 5% and home delivery is free (which is free anyway) I didn't even ask, I would have taken it over in person) so it's not worth giving it to them at a discounted price. Correct, unfair procedure!
C
Czafik Kitti on Google

Egy olyan váltót sikerült bekalibrálni amit előtte három szerviznek sem. Nincs mézes mázaskodás a bringa viszont patika lett, köszönjük szépen!
A gearbox has been calibrated that three service stations did not have before. There is no honey glaze on the bike but it became a pharmacy, thank you very much!
B
Babits Szirma on Google

A bringavilágot követő rossz tapasztalatom után találtam olyan kerékpárüzletet ahol az eladó van a vásárlóért és nem fordítva, valamint nem esik nehezére kedvesnek és segítőkésznek lenniük. Így a napom sikeresen zárult mert megvettem amit akartam jópár egyéb termékkel együtt. Javaslok egy vásárlóbarátabb hozzáállást az Önök részéről hogy több elégedett vásárlójuk lehessen. (az infohiány nem gond ha megfelelően van tálalva)
After my bad experience following the world of bikes, I found a bike shop where the seller is for the buyer and not the other way around, and they don’t have a hard time being kind and helpful. So my day ended successfully because I bought what I wanted along with quite a few other products. I suggest a more customer-friendly attitude on your part so that you can have more satisfied customers. (lack of information is not a problem if served properly)
A
Adam Krasz on Google

Kisebb javításra vittem a biciklimet, gyorsan kész lett, korrekt áron.
I took my bike for a minor repair, it was quickly finished at a fair price.
J
József Szakolczai on Google

Update: a bolt állításával ellentétben semmilyen ,,felesleges” kérdést nem tettem sem a nyitvatartással, sem a személyes átvétellel kapcsolatban. Ez valótlan állítás. Olyan terméket pedig természetesen nem rendelek meg, amiről nem egyértelmű, hogy pontosan mi is az. Ezt szerettem volna tisztázni megrendelés előtt, de a kollega képtelen volt ezt a feladatot kezelni. Tipp a lekezelő lerázás helyett: ,,egy kis türelmet szeretnék kérni, 5 perc múlva visszahívom és megnézem Önnek” A vevőorientált hozzáállás olyan magaslatait sikerült megtapasztalni az üzlettel folytatott telefonbeszélgetés során, ami párját ritkítja még a magyar kereskedelemben is. Azt szerettem volna megtudni, hogy az általam megrendelni kívánt cikkből miért fut 3 db termék párhuzamosan a webáruházban ugyanazon a cikkszámon, de eltérő fényképekkel. Vajon a fényképek hibásak vagy a leírásokban, esetleg a cikkszámokban van a hiba. Erre azt a választ kaptam a rendkívül flegma és enyhén passzív-agresszív stílusú úrtól, hogy nem ér rá ezzel foglalkozni, mert sok idő, mire betölt a rendszer és most vevő van a boltban. Jeleztem, hogy én is vevő vagyok, a telefonszám, amin hívtam pedig a webshopjukban feltüntetett elérhetőség, mire azt a választ kaptam, hogy a webshop az webshop, ott rendelni kell, nem kérdezősködni. Vagy bejövök személyesen, ott tudok kérdezni és megkapom ugyanezt, csak drágábban vagy megrendelem az alapján, ami információt látok a webshopban. Ilyen hozzáállással inkább ne fogjon az ember webáruház üzemeltetésébe.
Update: Contrary to what the store claims, I did not ask any “unnecessary” questions regarding either opening hours or personal collection. This is a false statement. And, of course, I don’t order a product that isn’t exactly what it is. I wanted to clarify this before ordering, but my colleague was unable to handle this task. Tip instead of a condescending shake: "I'd like to ask for a little patience, I'll call you back in 5 minutes and see you" We managed to experience such heights of the customer-oriented attitude during the telephone conversation with the store, which is rare even in Hungarian trade. I wanted to know why 3 products from the article I wanted to order run in parallel in the web store with the same article number, but with different photos. Whether the photos are incorrect or there is an error in the descriptions or in the article numbers. I got the answer to this from the extremely phlegmatic and slightly passive-aggressive style gentleman that he is not worth dealing with because there is a lot of time before the system loads and now there is a customer in the store. I indicated that I am also a customer, the phone number I called and the contact information in their webshop, by the time I got the answer that the webshop is the webshop, I have to order there, not to ask questions. Or I come in person, I can ask there and I get the same, just more expensive or I order based on what information I see in the webshop. With such an attitude, one should rather not engage in the operation of a web store.

Write some of your reviews for the company Bringavilág Kerékpárüzlet és Szerviz

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Gábor Zoltán Tamás Villanyszerelő Villanyszerelés, hibaelhárítás, felújítás. - felújítás. Colorcom Media - Colorcom Media Fekete-hegyi kilátó - Mikóháza Fortiss Computer Kft. - Fortiss Computer Kft. Dunai Dent - Dunai Dent K&H ügyfélpont - automatizált készpénzforgalmú fiók - K&H ügyfélpont - automatizált készpénzforgalmú fiók Óvoda - Óvoda Uni-Verzal 2000BT.-Tetőfedő készítés Pest megye , Tetőfelújítás Pest megye - Tetőfelújítás Pest megye Hódmezővásárhely, Erzsébeti olvasókör - Hódmezővásárhely focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér