Budafok kocsiszín - Budapest

4.4/5 based on 8 reviews

Contact Budafok kocsiszín

Address :

1116 Hungary

Categories :
City : Budafok kocsiszín

1116 Hungary
K
Krisztina Szabó-Ilykó on Google

V
Vince Lajtos on Google

B
Bálint Csizmadia on Google

B
Blanka Zsólyomi on Google

G
György Tolkacsov on Google

Legjobb hely.
Best place.
M
Mateut Florin on Google

Szép..
Beautiful..
T
Tamás Sonkoly on Google

Nyílt napon voltunk itt, jó helynek tűnik laikus szemmel.
We were here on an open day, it seems like a good place for lay eyes.
B
Babszem on Google

Lehet, hogy új, lehet, hogy szép..valakinek biztos. Én az egyszintes, tégla épület látványán nőttem fel, de most, mintha nem is haza járnék, olyan idegen. A kis őrbódé is odalett. Jobb lett volna a régin folyamatos állagmegóvást végezni és nem hagyni lerohadni, ahogyan az országszerte köszönhető a kommunista érának. Szomorú valóság. Régi 5*, új 2*!
Maybe new, maybe beautiful..someone sure. I grew up looking at the one-story, brick building, but now, as if I weren’t even going home, it’s so foreign. The little sentry box was also there. It would have been better to do the old-fashioned constant preservation and not let it fall apart, as is due across the country to the communist era. Sad reality. Old 5 *, new 2 *!

Write some of your reviews for the company Budafok kocsiszín

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Sárkányrepülők - Tököl Tököl Lemezalakító Szabadidőpark - Lemezalakító Szabadidőpark Kes Pub - Étterem Bük - Kes Pub - Étterem Bük KENO Energy Kft. - Raktár - KENO Energy Kft. - Raktár MOBILAND Kft. - MOBILAND Kft. Körtöltés utca - Szeged Bedegvölgy - Miskolc Alida Wedding Kézimunka Art Kft. - Kézimunka Art Kft. focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér