Budafok Korcsolyapálya - Budafok Korcsolyapálya

4.3/5 based on 8 reviews

Contact Budafok Korcsolyapálya

Address :

Szent István tér 12, 1221 Hungary

Phone : 📞 +78
Postal code : 12
Categories :

Szent István tér 12, 1221 Hungary
T
Torsten Schember on Google

Für die Kinder sicherlich eine gelungene Abwechslung, allerdings ist diese Eisbahn viel zu klein um mit der Familie gemeinsam zu fahren, wenn es alle machen würden, fährt aus Platzmangel keiner mehr, das Angebot der zu leihenden Schlittschuhe ist sehr groß, der Umziehraum ist sicher ausreichend zu verschiedenen Zeiten, die Eis Qualität war leider als wir dort waren schlecht, tiefe Rillen und Fugen im Eis und deshalb vergebe ich 2,5 Sterne
For the children it is certainly a good change, but this ice rink is much too small to ride with the family, if everyone would do it, no one will drive due to lack of space, the range of ice skates to rent is very large, the changing room is certainly sufficient at different times, the ice cream quality was unfortunately bad when we were there, deep grooves and joints in the ice and therefore I give 2.5 stars
Z
Zsolt Simon on Google

Fantasztikusan szépen megcsinálták töredék pénzből.
They did it fantastically nicely for a fraction of the money.
E
Emőke K. Simon on Google

Elég gyenge a jég minősége, két óra alatt nem láttam kicsit se takarítani vagy javítani a helyzeten. A pénztár /korcsolya kölcsönzőben az eladó minden csak nem kedves és udvarias. Elkeserítő. A kölcsönzött korcsolya (mindegyik) életlen volt, ami a rossz jéggel párosítva elég gyenge élményt biztosított.
The quality of the ice is pretty poor, I haven’t seen a bit of cleaning or improving the situation in two hours. At the checkout / skate rental, the seller is just not kind and polite. It's frustrating. The borrowed skates (all of them) were out of focus, which, coupled with the bad ice, provided a rather poor experience.
I
Ioannes Somogyi on Google

Vegyes tapasztalatok. Jó, hogy van, de a körülményeken (wc) még van mit javítani.
Mixed experiences. It's good to have it, but the conditions (toilets) still have room for improvement.
T
Tamás Németh on Google

A hétvégi (P - V) csúccsal ellentétben most (Szerdan) kevesen voltak, a jég sokkal jobb állapotú volt. Délután 4-től fel 6-ig. A személyzet kedves, máskor is jövünk.
In contrast to the weekend (P - V) peak, there were few now (Wednesday) and the ice was in much better condition. 4pm to 6pm. The staff is nice, we'll be there again.
B
Broz Joszip on Google

Szuper hely, kori mindig van, kiszolgálás is kedves. Családoknak, kisgyerekkel, vagy társasággal is szuper.
Great place, age is always there, service is also nice. It is also great for families with small children or company.
M
M Khalil on Google

Family place
B
Boglárka Bódizs on Google

A cute little place with not too much people. I enjoyed ice skating here and their buffet is also good :)

Write some of your reviews for the company Budafok Korcsolyapálya

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Park Könyvkiadó Kft. - Park Könyvkiadó Kft. NetDepo.hu Kft. - Házimozi, hifi szakbolt és webáruház - hifi szakbolt és webáruház Müller - Müller Székesfehérvár, Istvánmajor Splendor Fogászati Bt. - Splendor Fogászati Bt. OTP Bank (Auchan) - OTP Bank (Auchan) Malomsoki Evangélikus templom - Malomsoki Evangélikus templom Mercédesz Molnár Nail Artist - Mercédesz Molnár Nail Artist A befolyásolás művészete focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér