Budai FC Tabán - Budai FC Tabán

4.8/5 based on 8 reviews

Contact Budai FC Tabán

Address :

Czakó u. 24, 1016 Hungary

Postal code : 24
Categories :

Czakó u. 24, 1016 Hungary
N
Németi Gergő on Google

B
Bertalan Máttyus on Google

L
László Kiss on Google

N
Nicolas Mathiez on Google

L
Lucio Saracco on Google

T
Tamás Vágvölgyi on Google

Itt futok. Teljesen jó. 😊
I'm running here. Absolutely good. 😊
A
András Szatmári on Google

Nagyon szép helyen van.
It's in a very nice place.
T
Tamás Vágvölgyi on Google

🏃‍♂️🙂👍😎
🏃♂️🙂👍😎

Write some of your reviews for the company Budai FC Tabán

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Marina Beauty Studio - Marina Beauty Studio Játékszín Óvoda - Játékszín Óvoda Etyeki sóderbánya Berettyóújfalu kirendeltség az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. étékesítési partnere BALUFA Fenyőkéreg Kft - BALUFA Fenyőkéreg Kft Sophie Art Virág - Sophie Art Virág Eszterházy Közösségi Tér - Eszterházy Közösségi Tér Magnum Boots Hungary Kft. Dunzrt. - Dunzrt. focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér