Budapest Rugby Center - Budapest

4.6/5 based on 8 reviews

Contact Budapest Rugby Center

Address :

Budapest, Unnamed Road, 1106 Hungary

Website : http://mrgsz.hu/hu/news/919-a-magyar-rogbi-unnepe
Categories :
City : Unnamed Road

Budapest, Unnamed Road, 1106 Hungary
T
Tonci Zekan on Google

I
Imre Vicsápi on Google

S
Sándor Macher on Google

P
Petra Druskovic on Google

N
Norbert Gal on Google

💪❤️
💪❤️
Z
Zsuzsanna Horváth on Google

Fogathajtó versenyt néztük meg. Kellemes hely nagyon.
We watched a gear race. Pleasant place very much.
I
István Molnár on Google

Impozáns épületben kapott helyent, a Nemzeti Lóverseny és a Nemzeti Agár stadionban a Magyar Rugby fellegvára....
Housed in an imposing building, the National Horse Race and the National Greyhound Stadium are the strongholds of the Hungarian Rugby ....
B
Botond EMHŐ on Google

Nagyszerű, hogy van ilyen hely. Remélem jól fogja szolgálni a sportot hosszú távon. A stadion a lóversenypálya egyik régi fedett lelátójának felújításával készült 2019-ben. A lelátó előtti területen kialakítottak egy agárfuttató versenypályát és azon belül a rögbi pályát. A kettős cél meghatározza a kialkítását is. Például a pálya felezővonala nem a lelátó közepével esik egyvonalba, hogy elférjen a futókör kanyarja, a füves területet csak a futókör korlátjának átlépésével lehet megközelíteni, a rögbi pálya a futókörnél alacsonyabban fekszik. Nem tudom a pálya méretében kellett-e kompromisszumokat kötni, pl. a célterület elég rövidnek tűnik, de lehet, hogy megvan a 6 méter. A pálya világítással rendelkezik a lelató felőli oldalon. Néhány építő jellegű észrevétel, amik közül van olyan amin még esetleg lehetne javítani: Nincs kispad a csapatoknak (pótolták :). Az eredményjelző a pályáról látható, de a nézőknek vagy a háta mögött van, vagy takarja a pályára látást (javítva, kikerült baloldalra). A felső sorokból sajnos a tető oszlopai takarják a pálya egyes részeit. Esőben a víz megáll a pályán, az épület felújíítása nem teljesen készült el, az öltözők használhatók, a környezet tereprendezése még nincs kész. A szektorok egyes lóneves névtáblái leestek a falról. Nagyon tetszenek a zászlók a kapu tetején. Remélem hamarosan sikerül befejezni a stadiont, ami sok örömet okoz majd.
It's great to have a place like this. I hope it will serve the sport well in the long run. The stadium was built in 2019 with the renovation of one of the old indoor stands of the racecourse. In the area in front of the stand, a greyhound race track and inside the rugby track were built. The dual purpose also determines its design. For example, the midfield of the track does not line up with the center of the stand to fit the curve of the running circle, the grass area can only be approached by crossing the boundary of the running circle, the rugby track is lower than the running circle. I don’t know if I had to compromise on the size of the track, e.g. the target area seems short enough, but you may have 6 meters. The track has lighting on the stand side. Some constructive remarks, some of which could still be improved: No small bench for teams (replaced :). The scoreboard is visible from the track, but the spectators are either behind their backs or obscuring the view of the track (corrected, moved to the left). From the top rows, unfortunately, the columns of the roof cover parts of the track. In the rain, the water stops on the track, the renovation of the building is not complete, the changing rooms can be used, the landscaping of the environment is not ready yet. Some of the horse nameplates in the sectors fell off the wall. I really like the flags at the top of the gate. I hope to finish the stadium soon, which will bring a lot of joy.

Write some of your reviews for the company Budapest Rugby Center

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
OM Flotta Autószervíz Kft - OM Flotta Autószervíz Kft Magyar Államkincstár Rt. - Magyar Államkincstár Rt. Kovács Hűtőgép Kft. - Kovács Hűtőgép Kft. Login Autonom Kft. - Laurus Irodaház Hawk Trading Kft. - Hawk Trading Kft. V.R.A. Trans 77 Kft. - V.R.A. Trans 77 Kft. Tuba Szabolcs EV. falcon comp 92 Jászkisér és Vidéke Vt - Jászkisér és Vidéke Vt focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér