Budapest Tornacsarnok - Budapest Tornacsarnok

4.4/5 based on 8 reviews

Contact Budapest Tornacsarnok

Address :

Istvánmezei út 1, 1146 Hungary

Postal code : 1
Categories :

Istvánmezei út 1, 1146 Hungary
B
Boglárka Martos on Google

Tornaversenyen vettünk részt, elégedettek voltunk a színvonallal.
We participated in a tournament, we were satisfied with the standard.
T
Tímea Tanyi on Google

Ismèt ezüstèrmesek lettünk! Hajrà Eötvös! Hajrà Józsi bàcsi!
We became silver brothers again! Hajrà Eötvös! Hajrà Józsi bàcsi!
S
Szabolcs Csanaki on Google

27. KIDS Kupa Torna verseny
27. KIDS Cup Tournament Competition
G
Gabriella Kiss on Google

Kis újítás ráférne! Ráadásul iszonyú levegőtlen ami elég nagy probléma több órás versenyeknél. Nem tudom mikor kezdik el használni a légkondit. Talán megvárják amíg valaki rosszul lesz?
Small innovation would fit! In addition, it is a terrible airless problem that is quite a big problem in multi-hour competitions. I don't know when to start using the air conditioner. Maybe they wait until someone gets wrong?
S
Szlatki Viktor on Google

Kicsi, levegőtlen!
Small, airless!
A
Attila Somogyi on Google

Nyertünk érmet! Mindenki boldog volt!
We won a medal! Everyone was happy!
T
Tímea Tomencsák on Google

Büfé szokott üzemelni a versenyek alkalmával. Parkolási lehetőség a közeli Récsei centerben .
Buffets are usually open during competitions. Parking is available in the center of nearby Récse.
P
Paula Robar on Google

The children were fantastic and the parents as well supporting them. It was too hot inside, many were complaining.

Write some of your reviews for the company Budapest Tornacsarnok

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Wolf Design - Wolf Design Magó Tüzép - Magó Tüzép Húskombinát Rt. Clinique Dentaire Empire - Clinique Dentaire Empire CY-TECH Informatikai Bt. - CY-TECH Informatikai Bt. Asztalos Manufaktúra Bayk András utca Ács Géza Sportcsarnok Kelemen László evMűszaki Áruház - Kelemen László evMűszaki Áruház focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér