Budapesti Sportlövő Szövetség - Budapesti Sportlövő Szövetség

5/5 based on 1 reviews

Mély fájdalommal tudatjuk sporttársainkkal és mindazokkal, akik tisztelték és szerették, hogy életének 73. évében elhunyt PALKÓ barátunk, sporttársunk.

Kiemelt egyénisége volt a „szabadidős lövészsportnak”. Számtalan versenyt, és Országos Bajnokságot nyert az évek során. Versenyzése mellett az INNO 21 klub vezetője, majd átalakulását követően a Mátyásföldi Technocoop Lő Egylet vezetőjeként segítette versenyzőtársai felkészülését, versenyzését, sportolását.

Aktív sportolása mellett, több cikluson keresztül támogatta a Felügyelő Bizottság tagjaként a Budapesti Sportlövő Szövetséget, valamint tagja volt a Magyar Sportlövők Szövetsége Elnökségének is.

Fájó szívvel, és tisztelettel gondolunk a mindig vidám, segítőkész PALKÓ barátunkra, sporttársunkra. Emlékedet tisztelettel megőrizzük. Nyugodj békében.

Hollandi Pál temetése Cinkotán lesz, május 14-én 9.30-kor.

Contact Budapesti Sportlövő Szövetség

Address :

Curia u. 3, 1053 Hungary

Phone : 📞 +7
Postal code : 3
Website : http://www.bpshooting.hu/
Categories :

Curia u. 3, 1053 Hungary

Write some of your reviews for the company Budapesti Sportlövő Szövetség

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Multidigit Kft. - Multidigit Kft. Praktika Üzlet - Praktika Üzlet Pizzéria Dolce Vita - Pizzéria Dolce Vita Iseum Savariense Archeology Workshop and warehouse - Iseum Savariense Archeology Workshop and warehouse Kirbau Kft. - Kirbau Kft. Véméndi Óvoda SPAR szupermarket - SPAR szupermarket Club Nova Dunaújváros Cafe Hoffer focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér