Carmelite church and monastery Budapest - Carmelite church and monastery Budapest

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Carmelite church and monastery Budapest

Address :

Huba u. 12, 1134 Hungary

Phone : 📞 +89
Postal code : 12
Website : https://www.karmelitarend.hu/kapcsolat/
Categories :

Huba u. 12, 1134 Hungary
A
András Gyula Fehér on Google

Egyszer szertém látni bellülről
I'll see you once about my belly
M
Mórocz Márk Gyula on Google

Bár eddig csak kívül láttam de biztos szép belül is
Although I have only seen it so far but it is beautiful inside
P
Péter Tőkési on Google

Impozáns templom és rendház. Angyalföld első temploma
Impressive church and convent. The first church of the Angel Land
J
Judit Gazdag on Google

Egy gyönyörűséges, mindig tele virággal, rendkívül szimpatikus templom, András Atyával az élen, Akit nagyon szeretünk!!!
A beautiful, always full of flowers, very sympathetic church with András Father in the forefront who we really love !!!
A
Agnes Semmelweis on Google

Neogót stílusú római katolikus templom. 1899-ben készült el, Angyalföld első temploma volt.
Neo-Gothic Roman Catholic Church. Completed in 1899, it was the first temple in Angyalföld.
J
Joli Harsányi on Google

Angyalföld első temploma volt a Kármelhegyi Boldogasszony templom, 1899-ben, I. Ferenc József jelenlétében szentelték fel. Anjou Nagy Lajos királyunk édesanyjának volt kármelita szerzetes a gyóntatója, a rendet a király telepítette Magyarországra.
The first church of Angyalföld was the Church of Our Lady of Carmel Hill, consecrated in 1899 in the presence of Franz Joseph I. The mother of our King Louis the Great, Anjou, was the confessor of a former Carmelite monk, the order was established by the king in Hungary.
D
Dénes Lukács on Google

Nagy, csendes, nyugodt hely. Viszonylag kevés mise van. Ha valaki el szeretne mélyülni gondolataiban, akkor jó helyen jár. Ide nem járnak turisták, nem átjáróház a templom.
Large, quiet, quiet place. There is relatively little mass. If you want to deepen your thoughts, you are in the right place. There are no tourists here, no church is the gateway.
G
Gergely Gubányi on Google

Igényesen felújított gyönyörű templom kis utcák között bújtatva. Igen örülök erre hozott az utam.
Nicely renovated beautiful church hidden between small streets. I am so glad this is the way I have come.

Write some of your reviews for the company Carmelite church and monastery Budapest

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Rákosmenti Aprófalva Óvoda - Rákosmenti Aprófalva Óvoda Akácfa Nonprofit Közhasznú Kft. - Akácfa Nonprofit Közhasznú Kft. Aliz Parfüméria - Aliz Parfüméria Jimmy 5 GSM - Jimmy 5 GSM Szi-Ti Trans Kft - Szi-Ti Trans Kft kissunion.hu - kissunion.hu Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége - Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége MOL Zalaegerszeg (Andráshida), Hatház forduló - Zalaegerszeg (Andráshida) focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér