Club 501 - Club 501

4.9/5 based on 8 reviews

Contact Club 501

Address :

Drégelyvár u. 57-63, 1158 Hungary

Phone : 📞 +99
Postal code : 57-63
Website : https://www.facebook.com/club501dartspub/
Categories :

Drégelyvár u. 57-63, 1158 Hungary
M
Miklós Tárnyik on Google

Nagyon jó hely a club 501
Very good place for club 501
m
magic pongi on Google

Családi légkőr boldogság rendezvény gyertek mert ez jó
Family atmosphere happiness event come because it's good
Ł
Łukasz Skrzyński on Google

To była moja pierwsza gra w darts, obsługa pomogła. Świetne miejsce. Polecam. Polak Węgier dwa bratanki!
This was my first darts game, service helped. Great place. I would recommend. Polish Hungarian two mates!
D
Dávid Katona on Google

Nagyon jó hely! A táblák megvilágítása tökéletes, dobó állások kialakítása nagyon jó! Budapest egyik legjobb dartsos helye! Csak ajánlani tudom!
Very good place! The illumination of the boards is perfect; One of Budapest's best darts places! I can only recommend!
T
Tünde Zámbó on Google

Tiszta és stílusos hely, Kiszolgálás kitűnő..Mosolygás és kedvesség is járt a jókedv mellett a tulajdonosoktól.Ajanlom bárkinek szivből.🙂
Clean and stylish place, Service is excellent..Smile and kindness from the owners.I recommend it to anyone from the bottom of my heart.🙂
A
Albert Kondor on Google

Jó kis darts club. A játék szerelmeseinek szívből ajánlom a helyet.
Good little darts club. I heartily recommend the place to game lovers.
Z
Zsuzsanna Bencze on Google

A kiszolgálás fantasztikus. A tulajok tünemények!!!! A hangulat mindig barátságos,családias!!!!
The service is fantastic. Owners are phenomena !!!! The atmosphere is always friendly, familiar !!!!
T
Tamás Puska on Google

Ha eddig bárkinek kételye lett volna, hogy az újpalotai panelrengeteg a kocsmai darts sport hazai fellegvára, itt az újabb ékes bizonyíték! Vélhetően az egykori Makaó Bár helyén, 501 pontról visszaszámolva jutunk a célig, mi ez esetben ritkán a sárga föld, gyakrabban az eufórikus győzelem, a helyi dobónyilas vagányokkal, máskor a Radikal Darts kamerával felszerelt gépével más országok kocsmai csapatai ellen, kik szintúgy be vannak kötve az online térbe. Mondjuk a Borsodi Szitu nekik biztos nem adatik meg, ők így ezzel mindenképp kevesebbek. És, a műfajtól a lehető legtávolabb állóként sem néztek ki minket - noha bensőséges a klub, ahol a bejutáshoz is csöngetni kellett -, egy sörre és spontán idegenvezetésre ezzel együtt jók voltunk, kösz. //.. a "Mutass egy kocsmát!" facebook csoportból idézve magamat...//
If anyone has had any doubts so far that the Újpalota panel abounds are the domestic citadel of pub darts sport, here is another ornate proof! Presumably at the site of the former Macau Bar, counting backwards from 501 points, we are rarely the yellow ground, more often the euphoric victory, with the local pitching carriages, other times the Radikal Darts camera machine against pub teams from other countries who are also tied up. into the online space. Let's say the Borsod Situ is definitely not given to them, so they are definitely less. And, we weren’t looking as far away from the genre as possible - although the club was intimate, where we also had to ring to get in - we were good for a beer and a spontaneous tour, thanks. // .. a "Show me a pub!" quoting myself from a facebook group ... //

Write some of your reviews for the company Club 501

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Szántó Utcai Óvoda - Szántó Utcai Óvoda Goods Market - Goods Market Farkas Liget Kft. - Farkas Liget Kft. Birkás Trans Kft. - Birkás Trans Kft. Gyögyharma Bt. - Gyögyharma Bt. Állvány bérlés Italian Trade Agency Budapest - Italian Trade Agency Budapest Letitgrow Esküvői köszönőajándékok - Letitgrow Esküvői köszönőajándékok Baromfi Centrum focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér