Corvin Ház - Corvin Ház

4.6/5 based on 8 reviews

Contact Corvin Ház

Address :

Corvin tér 10, 1011 Hungary

Phone : 📞 +7
Postal code : 10
Categories :

Corvin tér 10, 1011 Hungary
C
Csaba Zsolt Fenyvesi on Google

T
Tamás Fogarasi on Google

Z
Zoltán Kovács on Google

P
Péter Honti on Google

A
Agnieszka Ciecwierz on Google

Z
Zoltán Torkos on Google

Á
Ádám Babos on Google

Szép
Beautiful
M
Metal Trash on Google

Legszebb budai téren. Modern, kellemes hangulat.
The most beautiful square in Buda. Modern, pleasant atmosphere.

Write some of your reviews for the company Corvin Ház

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Baltazar Theater - Baltazar Theater Villa Herkules Hévíz - Villa Herkules Hévíz Betli Panzió - Betli Panzió Gyarmat Posta - Gyarmat Posta Beszédes József bridge - Beszédes József híd Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda - Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda bedenekattila Hold utca - Kaposvár Kő híd focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér