Corvin Parkolóház - Corvin Parkolóház

3.8/5 based on 8 reviews

Contact Corvin Parkolóház

Address :

Futó u. 52, 1082 Hungary

Phone : 📞 +
Postal code : 52
Website : http://www.corvinph.hu/index.php%3Foldal%3Darjegyzek
Categories :

Futó u. 52, 1082 Hungary
G
Gábor Mongel on Google

T
Timea Kucsera on Google

G
Gábor Áron Vitályos on Google

I
Imre Nagy on Google

T
Tamas Tornai on Google

G
Gábor Liebmann on Google

B
Balázs Balatoni on Google

Á
Ágnes Soltész on Google

Ezúton, és "Itt szeretnénk megköszönni a parkoló dolgozójának/vagy dolgozóinak emberségét, tegnapi napon, reggel 2020. Szeptember 11-én beálltunk kocsinkkal 9 óra előtt 10 perccel a Corvin parkolóba. ----------------------------------------------------------- Időre kellett mennünk ügyintézés céljából, a jegy, amit adott a beléptető gép felejthetlen "G-13" számmal, beálltunk, és feszült állapotban siettünk utunkra. Sajnos, időközben kiesett a pénz a farzsebből, nem vettem észre....mire visszaértem a páromhoz, idegesség nélkül, végzett ügyivel, délután már 3/4 2 volt. Elmondtam neki, mi történt, hát megállt bennünk "AZ ÜTŐ.." ahogy szokták mondani....Kerestük egy intézkedő dolgozót, aki ebben a fájdalmas, de tényszerű dologban valami információval szolgál úgy is, ha csekket felárral postáz címünkre, de "RENDKIVÜL KEDVES", valóban "EMBERSÉGES" hozzá állással találkoztunk. Tudjuk, a kamerák minden irányban látnak minket, kocsinkat, és amikor a kiléptető kapuhoz értünk, "----Teljes idegállapotban----", nekünk nem kellett várni, zöld utat kaptunk, és megkönnyebbülve értünk fel a kijárathoz! ---------------------------------------------------------------------------------- Hálás köszönet annak az úrnak, aki fejben azonnal mérlegelt, mi fizetni akartunk, ...... de nem volt mivel ...., emberségből "KITŰNŐRE ,VIZSGÁZOTT, megértette szorult, fizetésképtelen helyzetünket" nekünk 5X250 Ft=1250,- lett volna, de ezt az összeget elengedte! Megemeljük kalapunk az előtt, akiben még van megértés, emberség! ----- " Hálás köszönetünk neki! " ---------- SAJNOS NEVÉT NEM TUDJUK, ÍGY NEM TUDJUK NÉVHEZ KÖTNI AZ ILLETŐT!
This time, and “Here we would like to thank the car park worker and / or staff for their humanity, yesterday, morning, September 11, 2020. We parked our car in the Corvin car park 9 minutes before 9 am. ------------------------------------------------- --------- We had to go on time for administration, the ticket given by the check-in machine with an unforgettable "G-13" number, we set up and hurried out on our way in a tense state. Unfortunately, in the meantime, the money fell out of my buttocks, I didn't notice .... by the time I got back to my partner, without nervousness, with his case, it was already 3/4 2 in the afternoon. I told him what had happened, so we stopped at "THE RACKET .." as they used to say .... DEAR ", we came across a really" HUMAN "attitude. We know the cameras can see us, our car, in all directions, and when we got to the exit gate, "---- In full nerve state ----", we didn't have to wait, we got a green light and we got to the exit with relief! ------------------------------------------------- -------------------------------- Grateful thanks to the gentleman who immediately considered in our minds what we wanted to pay, ...... but it was not because .... would have, but he released that amount! We raise our hats in front of those who still have understanding, humanity! ----- "We are grateful to him!"

Write some of your reviews for the company Corvin Parkolóház

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Árpás, gátőrház - Árpás Gomba, református templom Török Barát Restaurant - Török Barát Restaurant BILLY söröző - BILLY söröző Petörke Portéka termelői piac Vasi Tóbi Ingatlan Iroda - Vasi Tóbi Ingatlan Iroda Mo-Va Bt. - Mo-Va Bt. Platinum - Derecske Soccer Field - Soccer Field focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér