Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola és Középiskola - Sportiskola és Középiskola

2.8/5 based on 8 reviews

www.csanadiiskola.hu - Csanadiiskola.hu

Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium - Intézményvezető: Rúzsa Sándor
1143 Budapest, Őrnagy utca 5-7. ₰ Tel: 422-19-98, Fax: 422-19-99, e-mail: [email protected]
Fenntartó és üzemeltető: Közép-Pesti Tankerületi Központ - Tankerületi igazgató: dr. Házlinger György
1149 Budapest, Mogyoródi út 21. / Tel: 795-82-27 / e-mail: [email protected]

Contact Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola és Középiskola

Address :

Őrnagy u. 5, 1143 Hungary

Phone : 📞 +998
Postal code : 5
Website : http://www.csanadiiskola.hu/
Categories :

Őrnagy u. 5, 1143 Hungary
L
LeoText Channel on Google

A
Anikó Jancsik on Google

郑理 on Google

K
Katalin Ká on Google

A
Adrienn Árendás on Google

A legjobb
The best
N
Nagy Zoltán on Google

😂 már nem akarok ide járni.
😂 I don't want to go here anymore.
T
Tibor Varga on Google

A legrosszabb gimnázium egész Budapesten, de lehet hogy az egész országban. Pocsékabbnál pocsékabb tanárok, egyáltalán nincsenek segítségére a gyerekeknek (korrepetálás, felzárkoztatás, pedig mindent megígérnek év elején), sőt, egy-kettő magasan kihasználja a helyzetét és vissza is él vele, van olyan a ki kénye-kedve szerint buktathat meg félosztályokat, és az iskolavezetés ezt hagyja is..... Egyáltalán nem veszik figyelembe hogy sportoló gyerekek járnak ide, akik minden nap edzenek is suli mellett, hétvégén pedig versenyük van, pont tesznek rá magasról. Senkinek, még az ellenségeim gyerekeinek sem ajánlom hogy idejöjjenek!!! Nem ajánlom egyáltalán, senki ne jöjjön ide!!!!!!!!!
The worst grammar school in all of Budapest, but maybe in the whole country. Poorer than poorer teachers, they have no help at all for the children (tutoring, catching up, even though they promise everything at the beginning of the year), in fact, one or two take advantage of their situation and abuse it, there are those who can overthrow half-classes at will, and school management leaves it at that ..... They don't take into account that athletes come here at all, who train every day at school, and on weekends they have a competition, they put it right from a height. I don't recommend anyone, not even the children of my enemies, to come here !!! I don't recommend it at all, no one should come here !!!!!!!!!
R
Roland Nagy on Google

Legjobb iskola
The best school

Write some of your reviews for the company Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola és Középiskola

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Kosztyi Kata Gyógytorna és Fizioterápia - Kosztyi Kata Gyógytorna és Fizioterápia Tóth-Perger Judit Spirit Photo - Tóth-Perger Judit Spirit Photo Spirit Horse Lovasiskola - Dabas Bogáncs Szerviz Kft.- kamion szerviz, személyautó szerviz,kamion mosó, tehergépjármű - tehergépjármű Csabai Műkő Manufaktúra - Csabai Műkő Manufaktúra Milano Fashion Salon - Milano Fashion Salon Dolce Sarok Cukrászda és Pékség - Dolce Sarok Cukrászda és Pékség Gránit megmunkálok magazinja - Gránit megmunkálok magazinja Schenk Magdi Kerámia Világa - Schenk Magdi Kerámia Világa focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér