Cziffra György Park Fitness Park

4/5 based on 5 reviews

Contact Cziffra György Park Fitness Park

Address :

43,, Gyöngyösi u. 37, 1131 Hungary

Postal code : 37
Categories :

43,, Gyöngyösi u. 37, 1131 Hungary
Z
Zoltan Veress on Google

B
Bence pró 18 on Google

B
Betyár Zoli on Google

G
Gabi Simon on Google

M
Majoros Andrea Schreierné on Google

Nagyon szeretem.
I really like.

Write some of your reviews for the company Cziffra György Park Fitness Park

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Heves Városi Óvodák - Heves Városi Óvodák Idősek Klubja Kölcse, Sonkád és Mikro-körzete Szociális Alapszolgáltatási Központ Kölcsei telephelye - Sonkád és Mikro-körzete Szociális Alapszolgáltatási Központ Kölcsei telephelye Tegdes László - Tegdes László Esély-M Bt. - Esély-M Bt. MED. UNIV. Családorvosi Bt. - Egészségház IBUSZ Utazási Iroda - Baja - IBUSZ Utazási Iroda - Baja Mano Guest House - Mano Guest House Hercz Vendégház - Hercz Vendégház Eurolatin Kft. - Eurolatin Kft. focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér