EBMAS Wing Tsun kungfu Pesterzsébet - B épület

5/5 based on 6 reviews

Hatékony önvédelmi technikákat ismerhetsz meg, egy ősi kínai harci művészet tanulásával, amely még Bruce Lee-t is naggyá tette!

A “wing tsun” szóösszetétel jelentése “gyönyörű” vagy “örök tavasz”. Ez a harci rendszer a Shaolin templomból származik és kb. 300 évvel ezelőtt azért hozták létre, hogy az ősi Shaolin tudást egy precíz és tökéletes rendszerben összegezzék. A rengeteg stílust és számtalan technikát leegyszerűsítették, letisztították és felhasználták az addig összegyűjtött mély anatómiai, spirituális és matematikai-fizikai tudásukat eme harci rendszer kifejlesztéséhez.

Contact EBMAS Wing Tsun kungfu Pesterzsébet

Address :

B épület, Baross u. 55, 1201 Hungary

Phone : 📞 +7777
Postal code : 55
Website : http://wtwarrior.hu/
Categories :

B épület, Baross u. 55, 1201 Hungary
Z
Zoltán Katzenbach on Google

E
Eszter Méhes on Google

I
István Révész on Google

Kitünőre sikerült a Csili Vízvári termében a Kossuth Társaság prezentációjában a Reformkor divatja cìmű előadás.
The presentation of the Reform Age fashion show in the presentation of the Kossuth Society in Csili Vízvári room was excellent.
o
oláh Ildikó on Google

Nagyon szeretek idejárni, mert nagyon sokmindent lehet tanul egy edzés alatt is ! Sok új barátra találtam. Ami nekem nagyon tetszik, hogy annyira nem számít a korkülönbség, mindenkivel lehet beszélgetni. Mindig kapunk jótanácsot ha fáj valamink hogyan lehet gyógyítani. Minden edzésre úgy megyek be, hogy látom értelmét annak, hogy itt vagyok nem csak hogy lejöttem edzeni és kész ! Mindenkinek nagyon ajánlom, leht lány is hisz én is az vagyok és a mai világba nagyon fontos, hogy megvédd magad
I love to travel here because there is so much to learn during a workout! I found many new friends. What I really like is that the age difference doesn't matter so much, you can talk to everyone. We always get advice when something heals, how to heal. I go in for every workout so I see the sense that I'm not just here to go to workout and ready! I highly recommend it to everyone, Lehi believes me too, and in today's world it is very important that you protect yourself
B
Balázs Szöllősi on Google

Roppant barátságos és segítő kész az egész közösség. Sokat tanulhat az ember, ha komolyan oda teszi magát és persze emberileg is elkezd fejlődni egy idő után. Nem hittem volna, hogy másfél óra edzés alatt el lehet fáradni, de még is! Kellemes csalódás volt. Tehát ha arra vágysz, hogy meg tudd védeni magad és egy jó közösség tagja szeretnél lenni vagy ha csak lelki feltöltődésre vágysz gyere és próbáld ki! HA láttál valaha Burce Lee vagy Donnie Yen filmet akkor meg pláne megéri kipróbálni ;) :D :D
The whole community is very friendly and helpful. One can learn a lot if he or she takes it seriously and, of course, begins to develop humanly after a while. I wouldn't have thought it would be tired to work out in an hour and a half, but still! It was a pleasant disappointment. So if you want to protect yourself and want to be part of a good community, or if you just want a spiritual recharge, come and try it! If you've ever seen a Burce Lee or Donnie Yen movie then well worth trying;): D: D
V
Viktória Farkas on Google

Véleményem szerint nagyon fontos az önvédelem egy nő életében. Nem lehet tudni mit hoz a holnap, milyen szituációba keveredik bele az ember( mind az utcán, szórakozóhelyen vagy akár a párkapcsolatában). Én itt megtaláltam amit kerestem, egy olyan helyet, ahol tanulhatok (különböző technikákat, önfegyelmet)mégis nem úgy érzem magam , mint az iskolában. Különleges közösség vesz körül. Segítségre mindig számíthatok, ha valamit nem értek, Elmondhatom, hogy barátokra találtam.Az első edzésre mikor lementem féltem az újtól, de szerencsére hamar eloszlott bennem, hisz nagyon barátságosan fogadtak.Ha önvédelmet szeretnél tanulni akkor nyugodt szívvel ajánlom ezt a helyet mindenkinek.
In my opinion, self-defense is very important in a woman's life. You do not know what tomorrow will bring, what kind of situation you will be involved in (whether in the street, in a nightclub or even in a relationship). Here I found what I was looking for, a place where I could learn (different techniques, self-discipline) but I didn't feel like at school. Surrounded by a special community. I can always count on help if I do not understand something, I can say that I found friends.For the first training session I was afraid of the new, but fortunately, it quickly dissipated, because they were very friendly.

Write some of your reviews for the company EBMAS Wing Tsun kungfu Pesterzsébet

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Stark Attila - Stark Attila Tiszaúj-Consulting Kft. Encsi Rendőrkapitányság Jánosháza Város Önkormányzata - Jánosháza Város Önkormányzata Fűzfa Vendégház - Fűzfa Vendégház Sütő András Általános Iskola - Sütő András Általános Iskola SchönHause Kft. - Iroda Templom tér Vadász-tó focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér