Egészségügyi Minisztérium - Egészségügyi Minisztérium

1/5 based on 8 reviews

Contact Egészségügyi Minisztérium

Address :

Arany János u. 6 8, 1051 Hungary

Phone : 📞 +79
Postal code : 6
Website : http://www.nefmi.gov.hu/egeszsegugy
Categories :

Arany János u. 6 8, 1051 Hungary
P
Peti. Pepe on Google

P
Patrik Szatmári on Google

G
Gaart Gaart on Google

Egy kalap szar a munkátok.
A hat sucks your job.
E
Edina Szalma on Google

T. Egèszségügyi Miniszter! Hogy lehetséges az, ha valaki a hosszú évek munkája után, ami nem mellékesesen tönkre teszi az embert, kizsigereli és idegileg kikészíti, lebetegedik, járóképtelenné válik ráadásul depresszióba esik, hogy az ilyen betegtől a túlzerhelt orvosok ès nővérek elvárják, hogy hipp hopp szedje össze magát??? Hogy, aki depressziós arra rábélyegzik, higy csak LUSTÁBB, mint a többi ember??? Ez komoly? Mindez azert mert alul vannak fizetve a kórházak, hogy a nehezebben épülő betegre jobban oda tudnának figyelni 40 év munka után?
T. Minister of Health! How is it possible that after many years of work that does not ruin a person, eviscerate and nerve-racking, get sick, become impotent, and become depressed, such a patient is expected by overworked doctors and nurses to take hippy hops ??? That someone who is depressed is suggesting that you just LESS THAN other people ??? This is serious? All this because hospitals are underpaid so they can pay more attention to a patient with more difficulty after 40 years of work?
c
celticaion on Google

Nem semmi kinezete van az epuletnek...Nem tudtam, milyen miniszterium lehet (total kihaltnak tunik), az sejtettem, hogy nem Igazsagugyi, mert vannak rajta ablakok, szoval odabent nem felnek a fenytol. Most latom, Egeszsegugyi - ami mar jopar eve nincs...Igy mar ertheto.
The building has no appearance ... I didn't know what kind of ministry it could be (it seems total extinct), I guessed it wasn't True, because there are windows on it, so they don't face the pine inside. Now I'm seeing you, Healthy - which hasn't been this year ... That's how it goes.
É
Évi Lakatos on Google

Tisztelt Egészségügyi Miniszter miért nem tájékoztattják az orvosokat hogy a Minipress gyogyszert kivonják a forgalomból nem kapható meg két honapja lehet hogy ön nem tudja de ez egy fontos vérnyomás csökkentö gyogyszer nem hiszem ha strokot kapnák mert nem tudom szedni hogy ön ápolna a gyogyszertárak nincsenek felhatalmazva arra hogy mást adjanak helyette nem avval kellene terhelni az orvosokat hogy összeirják ki mikor és miért született hanem hogy ellássák a betegeket a tudásuk szerint.Ugy látszik a Miniszter Urak akik ezt a döntést hozták azt hiszik ök halhatlanok és soha nem lesznek betegek.Nekik van pénzük a magán klinikákra de egy szegény nyugdijjas örül hogy kitudja váltani a gyogyszereit.Erröl is kéne tanácskozni nem csak arról amit önnök kitalálnak hogy mi lenne helyes nagyon sok minden mást tudnák a korházi ellátásról például aki ágyhoz van kötve és elvégzi a reggeli szükségletét minden beteg mellett nem állhat egy növér lavorral hogy kezet mosson akkor miröl beszélünk hol itt a higénia.Ezt kéne inkább megtárgyalni volna miröl beszélgetni az Államtitkár Uraknak.Egy forumon megjelenék és tudnák miröl mesélni mert sajnos elég sok tapasztalatom van a korházi életröl.Az orvosok és a növérek pénzét kéne emelni nem pedig staniónokat épiteni ahol van hatszáz ember evvel szembe a korházakban sok ezer ember megfordul évente. Ezt kéne szem elött tartani.
Dear Minister of Health, why don't you inform your doctors that Minipress is being withdrawn from the market may not be available for two months you may not know but this is an important antihypertensive drug I do not think if you get stroke because I can not take you to the pharmacies are not authorized to give something else instead of having to burden doctors to list when and why they were born, but to provide care to the patients according to their knowledge. It seems like the Prime Ministers who made this decision think they are immortal and will never be sick. clinics but a poor retiree is happy to be able to switch his medication. You should also consult not only what your father thinks it would be right to know so much else about hospital care such as being bedridden and having the morning need not be with every patient with a lavender lavender to wash your hands what we are talking about where the hygiene is. This should be discussed with the secretary of state gentlemen. I was on a forum and could talk about what unfortunately I have a lot of experience with hospital life. not to build stanions where there are six hundred people in the hospitals, thousands of people turn around every year. This should be kept in mind.
E
Etelka Eva Varadi on Google

A 18. Kerület Jáhn Ferenc Délpesti kórház,,,,, borzalmas az egészségügyi ellátás! Főleg a súlyos immun betegségről van szó,hallani sem akarnak róla. Sok tíz éve nem kaptam meg a kezelést: plazma pferezis kezelést,,,, elutasította az oszt.vez. fő orvos nő!!!! Goromba és nem érez a beteggel. Akár a többi orvos. Infúziós kezelés nincs évek óta,,,a betegek meg akkor mit tegyenek?!!? Meghalnia kell???? Mert súlyos immun beteg,,,, nem kértem a betegséget,, sőt senki sem kérte!!! Plazma pferezis z és infúziós kezelés életét mentették meg sok sok betegnek!!!! Miért nincs és nem adják akkor???!!! Reménytelen a betegek helyzete, akik a délpesti kórházban tartoznak!!! Elnézést kérek de tegyenek valamit az emberekért. A beteg emberekért!!!
E
Enikő Csorba on Google

Az egészségügyi ellátás messze elmaradt az EU-a átlagtól! Hogy miért írom ezt? Engedjék meg, hogy először is kifejezzem tiszteletemet és nagyrabecsülésemet azok előtt az egészségügyi dolgozók előtt,akik becsülettel, lelkiismeretesen és odaadással végzik a munkájukat, de sajnos most már olyan sok negatív tapasztalatom volt, hogy nem tudom tovább magamba folytani. Be vagyok oltva, bár nem szerettem volna,de hogy ne veszítsen el a munkahelyemet kénytelen voltam. Mégis alapvető emberi jogok van korlátozva vagyok! Csak félve kérdezem,hogy miért?? Ennek már sosem lesz vége? A legtöbb kórházban olyan kritikán aluli a higiénia hogy gyakorlatilag egy akkora fertőzés veszély forrása, hogy a korona vírus eltörpül mellette. Mégis a látogatókat tiltják ki a kertozesek miatt?! Hol ebben a logika!?
Healthcare is far below the EU average! Why am I writing this? Allow me, first of all, to express my respect and appreciation to the health care workers who do their job with honor, conscience and devotion, but unfortunately I have had so many negative experiences now that I can’t go any further. I am vaccinated, although I did not want to, but in order not to lose my job I was forced. Yet basic human rights are limited I am! I'm just afraid to ask why ?? Will this never end again? In most hospitals, hygiene is so criticized that it is virtually the source of the risk of infection that the crown virus dwarfs it. Still, visitors are banned because of gardeners ?! Where is the logic in this !?

Write some of your reviews for the company Egészségügyi Minisztérium

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Dance Party Dance School - Dance Party Dance School Budapest-Angyalföld Reformed Church - Budapest-Angyalföld Reformed Church Palatinus Fürdőszobaszalon RBC - Palatinus Fürdőszobaszalon RBC Földmérő Kft. - Földmérő Kft. Hortus kertészeti bolt - Hortus kertészeti bolt Mata-Foto Bt. - Mata-Foto Bt. Pétervására oroszlánszobrok - Pétervására Top-Toys-76 Bt. Down Under Bar Siofok focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér