Egressy Fitness - Egressy Fitness

4.5/5 based on 8 reviews

Egressy Fitness – A kezdők és újrakezdők edzőterme - Egressyfitness.hu

Amennyiben még nem jártál nálunk, most lehetőséged nyílik minket kipróbálni az első alkalommal INGYEN!

Semmi más tennivalód nincs, minthogy eljössz, regisztrálsz a recepción és élvezed a sport és mozgás örömét. Szeretettel várunk!

Contact Egressy Fitness

Address :

Egressy út 23-25, 1149 Hungary

Phone : 📞 +87
Postal code : 23-25
Website : http://www.egressyfitness.hu/
Categories :

Egressy út 23-25, 1149 Hungary
D
Dániel Váraljai on Google

Focipálya nyáron szauna télen jég verem.. pálya hol csuszik hol tapad.. mellette a pálya és a zuhanyzó csupa retek.. télen nem igen van meleg víz.. nyáron csak meleg víz van..vagyis inkább a tűz forró víz és a jég hideg váltakozik.. télen van valami fűtés szerű, de inkább zúg mint fűtő értéke lenne. És amilyen árat elkérnek simán beleférhetne egy kis takarítás meg fűtés.. Meg az új pályán kapu vasa kivan törve már hónapok óta, több csapat is jelezte ezt már nekik..de ezzel kapcsolatban se történt semmi változás..
Soccer field in summer sauna in winter ice stack .. field where it slips where it sticks .. next to the field and the shower is full of radishes .. in winter there is no hot water .. in summer there is only hot water..that is, the fire is hot water and the ice is cold it alternates .. in winter there is something like heating, but it would be more of a buzz than a heater. And for whatever price they ask you could easily fit in a little cleaning and heating. The gate iron on the new track has been broken for months, several teams have already signaled it to them..but there has been no change in this regard ..
S
Szücs Soma on Google

Majdnem egy hónapot jártam ide, aminek egyszerű oka van: nagyon közel van hozzám a terem. Pozitívum hogy nem járnak annyira sokan ide, bár nem is nagyon férne el sok ember, mivel egy elég kicsi terem. Negatívumok: -Alig van bent levegő és nagyon meleg van. -A pultos duci srác viselkedése nagyon lekezelő, konkrétan ha fel kell állnia a székből akkor húzza a száját, valamint a köszönés se az erőssége. -Van bent állandóan egy edző, akinek akkora a képe, hogy saját magával se áll szóba, valamint állandóan ordibál a teremben. -Kevés gép van, ami nem is feltétlen baj, viszont pl. a fekvenyomó pad siralmas, mert csak 2 állásban lehet állítani a magasságot, na meg vádligép is csak egy van. Nem annyira drága terem, bár van ennél olcsóbban vagy azonos árban sokkal jobb terem is, csak kicsit többet kell sétálni/biciklizni 😄
I’ve been here for almost a month, for a simple reason: the room is very close to me. On the plus side, not so many people come here, although it wouldn't fit much, as it's a pretty small room. Negatives: -It's barely air inside and it's very hot. -The behavior of the chubby guy at the counter is very condescending, specifically if he has to get up from the chair he will pull his mouth as well as the strength of the greeting. -There's a coach all the time inside who has such a big picture that he's not even talking to himself, and he's constantly yelling in the room. -There are few machines, which is not an absolute problem, but e.g. the bench press is deplorable because the height can only be adjusted in 2 positions, and there is only one calf machine. Not so expensive a room, although there is a much better room for a cheaper or the same price, you only have to walk / bike a little more 😄
A
András Sólyom on Google

Good place for training
S
Sándor Orbán on Google

Perfect.
Z
Zsolt Erdődi on Google

Nice, clean, cozy place for anyone with good personal trainers
Z
Zoltan Karasz on Google

Nice staff, good equipment and facile mood characterizes this gym.
M
Milán Szép on Google

Closed football fields are excellent in the fall and winter, but not so good during the summer, because they lack proper ventilation.
D
Dániel Tüzes on Google

Well equipped gym with good community. Kind service and clean changing room, snacks are also available. There were no air conditioner but it wasn't a problem in October. Bike parking possibilities are given, though, not the best. Easily accessible with public transportation.

Write some of your reviews for the company Egressy Fitness

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
GyermekGasztroPraxis - GyermekGasztroPraxis Szilágyi E. A. Bt. - Szilágyi E. A. Bt. Panet Kft. - Panet Kft. Buday Csaba e.v. - Buday Csaba e.v. Heves, ÉMÁSZ VJASzSz Surd Posta - Surd Posta Bőny, községháza Mátrai Sirokiház - Mátrai Sirokiház focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér