ELTE Faculty of Social Sciences - ELTE Faculty of Social Sciences

4.3/5 based on 8 reviews

Az ELTE Arcai: Papp Richárd

"Min, hol, mikor, hogyan és miért röhögnek az emberek?” – Papp Richárd (docens, Kulturális Antropológia Tanszék) – többek között – ezekre a kérdésekre kutatja a válaszokat. Papp Richárd, alias Papp Riki, tanításról, kutatásról és a humor kulturális sajátosságairól beszél az ELTE Arcai sorozat videójában.

Contact ELTE Faculty of Social Sciences

Address :

Pázmány Péter stny. 1/A, 1117 Hungary

Phone : 📞 +7
Postal code : 1
Website : http://tatk.elte.hu/
Categories :

Pázmány Péter stny. 1/A, 1117 Hungary
V
Vilmos Kovács on Google

Egyetemi közeg, a járvány miatt most üres az épület
University environment, the building is now empty due to the epidemic
Z
Zsófia Gángoly on Google

Nagyon jó szakemberek tanítanak. Érdemes ránézni!
They are taught by very good professionals. Worth a look!
S
Snow Drop on Google

Nincs biztosítva levelező képzés a 21.században egy ilyen hírneves egyetemen
There is no correspondence training in the 21st century at such a renowned university
F
Ferenc Robert Kovács on Google

En jelenleg itt dolgozom felujtunk egy ket tantermet de amugy szep hely nekem nagyo tetszik csak legyen mar delutan 4 ora😅🤣♥️
I am currently working here we are building two classrooms but by the way I'm a nice place I like it just mar delutan 4 hours 😅🤣 ♥
D
Dóra Viktória Gergely on Google

Amíg a PPK-n a pszichológiai, itt a szociológiai ismereteimet mélyíthettem el, profi a szakmában legjobban felkészült tanárok segítségével. Sajnos a hazai oktatási politikában a pénzügyi támogatások szempontjából a társadalomtudománynak elég mostoha sors jut. A tíz évvel ezelőtti forráskivonás miatt szűkössé vált a Lágymányosi Északi tömb költségvetése, emiatt jobban látszanak a több mint 20 éves amortizáció jelei és gyakoriak a bérbe adott terekben rendezett külsös programok. Mindezek ellenére viszonylag biztonságos térként és főként meghatározó szellemi műhelyként tartom számon, amely komoly értéket képvisel.
While at PPK I was able to deepen my knowledge of psychology and here of sociology, with the help of the best trained teachers in the profession. Unfortunately, social science has a rather fateful fate in Hungarian education policy in terms of financial support. Due to the withdrawal of funds ten years ago, the budget of the Lágymányosi North Block has become tight, which is why the signs of depreciation of more than 20 years are more visible and external programs arranged in the leased premises are more frequent. Despite all this, I consider it a relatively safe space and, above all, a defining intellectual workshop, which represents a serious value.
B
Braun Mária on Google

Az ELTE a legnagyobb egyetemünk. Karai intézményei sok helyen megtalálhatóak. Legnagyobb épületei a Petőfi híd budai hídfőjénél találhatóak.
ELTE is our largest university. Karai's institutions can be found in many places. Its largest buildings are located at the Buda end of the Petőfi Bridge.
A
Ali Dawood Salman on Google

My university
S
SARAH DOGRAMACI on Google

Im lucky to be a student here. Helpful staff and qualified teachers.

Write some of your reviews for the company ELTE Faculty of Social Sciences

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Patronbox Kft - Patronbox Kft Red Nails - Red Nails Retro Jeans - Retro Jeans Lean safetyclass.hu - Tűzvédelem, Munkavédelem, Környezetvédelem - Környezetvédelem Répcementi Borpince - Répcementi Borpince Általános Iskola és Óvoda - Általános Iskola és Óvoda Művelődési Ház és Bányászati Kiállítóhely Recsk - Művelődési Ház és Bányászati Kiállítóhely Recsk Élelmiszer iparcikkek - Élelmiszer iparcikkek focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér