ELTE Gazdaságtudományi Kar Campus - ELTE Gazdaságtudományi Kar Campus

4.7/5 based on 8 reviews

Contact ELTE Gazdaságtudományi Kar Campus

Address :

Rákóczi út 7, 1088 Hungary

Phone : 📞 +79
Postal code : 7
Website : https://gtk.elte.hu/
Categories :

Rákóczi út 7, 1088 Hungary
K
Kovacs David Artur on Google

Á
Ákos Dinnyés on Google

B
Bálint Pataki on Google

K
Kristóf Kutasy on Google

B
Benedek Lesták on Google

L
Lacika Richard on Google

5*👨‍🎓🎓👌🏽🥺😶‍🌫️
5 * 👨‍🎓🎓👌🏽🥺😶‍🌫️
D
Dávid Taletovics on Google

Az ország egyik legjobb gazdaságtudományi képzését adja. Ormos Mihály, Andor György, Tóth Tamás, Tarafás Imre, nem csak kiváló, naprakész szaktudással rendelkeznek, de még zseniális előadók is. Gazdasági területű mesterképzésen ez a legnagyobb intézmény Magyarországon. Mindezt 5 év alatt érte el, nulláról kezdve. Ez önmagában elég jó bizonyíték arra, hogy a menedzsmentet, a pénzügyet vagy a marketinget nem csak tanítják, csinálni is képesek.
It provides one of the best economics courses in the country. Mihály Ormos, György Andor, Tamás Tóth, Imre Tarafás, not only have excellent, up-to-date expertise, but also brilliant performers. It is the largest institution in Hungary for master's degrees in economics. He achieved all this in 5 years, starting from scratch. That in itself is pretty good evidence that management, finance, or marketing are not only taught, they are able to do it.
T
Ting-Han Chou on Google

Good

Write some of your reviews for the company ELTE Gazdaságtudományi Kar Campus

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Margaréta Otthon - Nyíri út 77-A Nemzeti Dohánybolt Nagybajom - Nemzeti Dohánybolt Nagybajom Vajas Híd - Vajas Híd Csongorliget Residence - Csongorliget Residence Acsa, községháza Park Vendégház - Park Vendégház Balmaz-Dent Kft. - Balmaz-Dent Kft. Kossuth Lajos utca Forint - Celldömölk focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér