Eötvös Loránd Tudományegyetem. Közgazdaságtan Tanszék. Könyvtár - Eötvös Loránd Tudományegyetem. Közgazdaságtan Tanszék. Könyvtár

5/5 based on 1 reviews

Illés Gábor | Az ELTE ígéretes kutatója 2021

2013-ban az ELTE-n politikatudományból szerzett doktori fokozatot, 2014 óta dolgozik az Állam- és Jogtudományi Karon. Az elmúlt években szerzőtársaival megkezdett kutatási programja a Max Weber-féle plebiszciter vezérdemokrácia elméletét alkalmazza a 2010 utáni magyarországi politikai változásokra. Az elmélet a vezető és a követők közötti karizmatikus kapcsolat, illetve az abból levezetett demokratikus legitimitás középpontba állításával képes megmutatni, hogyan fonódnak össze elválaszthatatlanul a rezsim demokratikus és autoriter jegyei, illetve alkalmas e jegyek tárgyilagos elemzésére is, a megértő társadalomtudomány szellemében. Az eredeti weberi elméletet a kutatási program nem pusztán alkalmazta, hanem aktualizálási céllal több kortárs elmélettel ki is egészítette. A kutatás eredményeit tartalmazó kötet 2020-ban jelent meg angol nyelven a Routledge kiadó gondozásában, a magyar változat pedig ugyanazon év végén az Osiris Kiadónál.

Contact Eötvös Loránd Tudományegyetem. Közgazdaságtan Tanszék. Könyvtár

Address :

Egyetem tér 1-3, 1053 Hungary

Phone : 📞 +89
Postal code : 1-3
Website : http://www.ajk.elte.hu/
Categories :

Egyetem tér 1-3, 1053 Hungary

Write some of your reviews for the company Eötvös Loránd Tudományegyetem. Közgazdaságtan Tanszék. Könyvtár

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Illegal Pub & Club - Illegal Pub & Club Les Degesz Tésztaház - Les Degesz Tésztaház Zenit Lovarda City Center Apartments Kkt. - City Center Apartments Kkt. Éles Pirotechnika Tűzijáték - Éles Pirotechnika Tűzijáték Trénerek Iskolája - Budapest, Folyondár u. 1. 1037 - Folyondár u. 1. 1037 Szabó József autómentő - Kiskőrös Hungarian Tippmix Fans - Hungarian Tippmix Fans Szent Ilona Kápolna focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér