Eszék park - Eszék park

3.8/5 based on 5 reviews

Contact Eszék park

Address :

Béke tér 5, 1139 Hungary

Postal code : 5
Categories :

Béke tér 5, 1139 Hungary
S
Szabolcs Nagy on Google

E
Erika Bajči on Google

T
Tello Verio on Google

G
Gábor Szente on Google

Nagyon jó lazító hely
Very good place to relax
R
R. Zoltán Cs. on Google

Egész kellemes park lehetne, szökőkúttal és pihenőpadokkal. Sajnos a forgalom zaja és a gyakran itt italozó, züllött figurák sokat levonnak az értékéből.
It could be a pleasant park with fountains and rest pads. Unfortunately, the traffic noise and the often faded figs that drink here are much lower than its value.

Write some of your reviews for the company Eszék park

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Északmagyar Téglaipari Kft. - Északmagyar Téglaipari Kft. Váll-Ker Kft. - Váll-Ker Kft. Takarékbank - Takarékbank Anikó Divatáru - Anikó Divatáru Balluszter-Holding Kft. - Balluszter-Holding Kft. Térkő Díszkő Rendszer 2100 Kft. - al. 1 Holdviola tanösvény lX. Állomás "Vadászat" - Holdviola tanösvény lX. Állomás "Vadászat" Erdei Róbert Stín kovo s.r.o. - Pomáz focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér