Ferencvárosi Vasutas Sportegyesület - Ferencvárosi Vasutas Sportegyesület

4.4/5 based on 8 reviews

Contact Ferencvárosi Vasutas Sportegyesület

Address :

Péceli u. 2, 1097 Hungary

Phone : 📞 +78
Postal code : 2
Categories :

Péceli u. 2, 1097 Hungary
S
Sándor Varga on Google

Oktatáson voltam. Mindig nagy élmény. 😉
I was in education. It's always a great experience. 😉
R
Róbert Villy on Google

Időutazás.-vissza a jövőbe.
Time travel.-back to the future.
S
Sándor Bertha on Google

Semmit nem változott 20 éve.
Nothing changed in 20 years.
J
János Bujdosó on Google

Nagyon-nagyon szuper jó helyen van kenyelmes és tiszta
It is very, very super good and comfortable and clean
J
Jani Bujdosó on Google

Jo ide is ki jonni tiszta a levego es nincs nagy tömeg.
It is good to get clean air and not a lot of weight.
L
László József Török on Google

A vasutasok sportpályája és a kultúrális és oktatási célokat szolgáló művelődési háza.
The track for the railroads and the cultural and educational center for cultural purposes.
G
György Géczi on Google

A nagyváros közepén, mégis eldugott helyen található, ezáltal különleges hangulata van.
In the middle of the big city, yet in a secluded place, it has a special atmosphere.
G
Gábor Kalocsai on Google

Kiváló sportolási lehetőség! Tenisz,foci,kézi,tsukball,asztalitenisz stb....
Excellent sports opportunity! Tennis, football, hand, tsukball, table tennis, etc ....

Write some of your reviews for the company Ferencvárosi Vasutas Sportegyesület

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Búcsúztatás Debrecen Kirandulohajo Excursion Boat - Kirandulohajo Excursion Boat Vasad, községháza bejárati út ריבניצע מקווה קרעסטיר - ריבניצע מקווה קרעסטיר Táltos Panzió W-Modul Bútor Kft. - W-Modul Bútor Kft. Magnet-Mplay - Magnet-Mplay WC ülőke Merilyn Monroe szalon - Merilyn Monroe szalon focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér