Fitness Rose - Fitness Rose

5/5 based on 5 reviews

Contact Fitness Rose

Address :

Budapest Szugló utca 125/G D épület 502, 1141 Hungary

Phone : 📞 +79
Postal code : 125
Website : https://fitnessrose.hu/
Categories :
City : D épület

Budapest Szugló utca 125/G D épület 502, 1141 Hungary
F
Ferenc Gyurkovics on Google

D
Dalma Tiborszky on Google

M
Mónika Jánossy-Kármán on Google

Igényes, tiszta hely, családias légkör, profi edző... Ha egyszer betoppansz, egész biztosan visszatérsz!
Demanding, clean place, family atmosphere, professional coach ... Once you pop in, you will definitely return!
É
Éva Fürst on Google

Nagyon szeretek idejárni. Barbi nagyon jól felkészült edző. Mindig tudja, hogy motiváljon, hogy ne adjam fel. 🙂 Nagyon sokat segít és nagyon jó ötleteket ad a táplálkozáshoz is. Nagyon szeretem, hogy semmit nem erőszakol ránk megpróbál bennünket a helyes irányba terelni. Szerintem sikerrel!🥰
I really like coming here. Barbi is a very well trained coach. He always knows how to motivate me not to give up. 🙂 It helps a lot and also gives very good ideas for nutrition. I really like that you don’t force anything on us trying to steer us in the right direction. I think with success! 🥰
J
József Kresák on Google

A fotóim eléggé beszédesen mutatják a Fitness Rose-ban elért változást. Barbi és csapata a terem jó felszereltségén túl nekem az otthonos, biztonságos, rugalmas edzést és a magas szakmai hozzáértést is biztosítja
My photos show the change in Fitness Rose quite eloquently. In addition to the good equipment of the room, Barbi and her team also provide me with a homely, safe, flexible training and a high level of professionalism.

Write some of your reviews for the company Fitness Rose

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Kalandpark - Bicske Bodybuildingbolt Táplálékkiegészítő Webáruház és Üzlet - Bodybuildingbolt Táplálékkiegészítő Webáruház és Üzlet Híd Hospice Alapítvány - Híd Hospice Alapítvány Safi kisbolt és kocsma - Safi kisbolt és kocsma Pincehelyi Sarlós Boldogasszony Templom Bogép - Bogép Pölöskefő, Kastély Trio férfi fodrászat - Trio férfi fodrászat Perkons DHŐ Kft focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér