Foci és kosárlabdapálya - Budapest

3/5 based on 1 reviews

Contact Foci és kosárlabdapálya

Address :

1025 Hungary

Categories :
City : Foci és kosárlabdapálya

1025 Hungary
M
Marton Ivanyi on Google

Kombinált foci- és kosárpálya, a kosárpalank a kialakításnak köszönhetően fokozottan balesetveszélyes. Ide évtizedek óta kosarasok járnak inkább, uh általában van lehetőség kosarazi, kevés a focista. A pálya borítása gumi, de a korábbi töredezett, hullámos betonra öntöttek egy vékony réteget, nagyon hullámos. Az egyik gyűrű 5-10 centivel alacsonyabb, a másik magasabb a szabályosnál, viszont van rajtuk rendes háló. Büntető és hárompontos nincs felfestve.
Combined football and basketball court, the basketball court is extremely risky due to its design. Basketball players have been here more for decades, uh there is usually the opportunity to play basketball, there are few football players. The track is covered with rubber, but the former fragmented, corrugated concrete was poured a thin layer, very corrugated. One ring is 5-10 inches lower, the other is higher than the regular one, but they have a regular mesh on them. Penalty and three-point not painted.

Write some of your reviews for the company Foci és kosárlabdapálya

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Sminkiskola SzlaVi Dance Art - SzlaVi Dance Art Iskolák Művészeti: Építőipari és Díszítőművészeti Szakképző - Iskolák Művészeti: Építőipari és Díszítőművészeti Szakképző Enyelgő csikók - Herceghalom "Szent Lázár" Temetkezési Kft - "Szent Lázár" Temetkezési Kft Vidrio Kft. - Vidrio Kft. Cothec Hunifrit Kkt. - Hunifrit Kkt. Montfer Építõipari és Kereskedelmi Kft. - Montfer Építőipari És Kereskedelmi Kft focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér