focipálya - Budapest

4/5 based on 1 reviews

Contact focipálya

Address :

1144 Hungary

Categories :
City : focipálya

1144 Hungary
V
Viktor Eszenyi on Google

Épp az ősszel újították fel szépen, hivatalosan (ki van plakátolva rá) az átadásig zárva, de a kapuja nyitva és mindenki használja...
It was renovated nicely in the fall, officially (officially posted on it) closed until handover, but its gate is open and everyone uses it ...

Write some of your reviews for the company focipálya

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Kal-System Kft. - Kal-System Kft. Háztartásigépek Szervize - Háztartásigépek Szervize Marlenka Café - Marlenka Café Esze Tamás Vadásztársaság Agyagosszergény, Arany János utca Dulibán fagylalt Köszörűs - Köszörűs Ököritófülpös, fülpösi elágazás The Waiter Line focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér