Fóti jégpálya - Fóti jégpálya

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Fóti jégpálya

Address :

Vörösmarty Mihály tér 5, 2151 Hungary

Postal code : 5
Website : https://funiq.hu/4063-f%25C3%25B3ti-m%25C5%25B1j%25C3%25A9gp%25C3%25A1lya
Categories :

Vörösmarty Mihály tér 5, 2151 Hungary
P
Peter Blaha on Google

N
Norbi Balogh on Google

Király volt
It was cool
L
Lajos Molnár on Google

Jól éreztük magunk. Pedig korizni nem tudok.
We had a good time. But I can't do it.
A
András Mikitovics on Google

A központban van. Remekül szórakoztunk, pedig rég volt rajtunk kori
It's in the center. We had a great time, even though we were a long time ago
C
Csaba Montvai on Google

Nagyon közel, kifizethető, korrekt és még tömeg sincs. Így lehetőség van sokszor kicsit korizni.
Very close, payable, fair and not even crowded. This way, it is often possible to adjust a little.
F
Flórián Almásy on Google

Az volt ki írva hogy nyitva , oda mentünk és zárva volt 🤬🤬🤬😡😡😡😡😠😠
It was written that it was open, we went there and it was closed 🤬🤬🤬😡😡😡😡😠😠
G
Gábor Hrebenku on Google

Kiváló helyen van, kedves személyzet, a jég minősége is elmegy.
It's in a great location, nice staff, the quality of the ice is gone.
a
attka75 - on Google

Du.-i nyitás + 1 óra voltunk mi ott. Sokan voltak, de eljövetelünkkor még többen - utólag elemezve. Ha elesett valaki akkor az hamar felállt, tele volt tócsával. (Hiába volt a jég alatt hűtés, a kinti +14°C a pálya 3/4-én megtette hatását.) Volt korcsolyával is megközelíthető büfé.
Opening at noon + we were there for 1 hour. There were many, but even more when we arrived - analyzed in retrospect. If someone fell, it soon stood up, full of puddles. (Although there was cooling under the ice, the outdoor + 14 ° C made an impact on 3/4 of the course.) There was also a snack bar accessible by skates.

Write some of your reviews for the company Fóti jégpálya

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Aranyszem Optika - Aranyszem Optika Barna Bau Kft. - építőipari kivitelezés, generál kivitelezés, hőszigetelés Vidosa László - Vidosa László Napernyős nő - Balatonalmádi National tobacco shop - National tobacco shop Önkiszolgáló autómosó Decsi János - Decsi János Polgármesteri Hivatal - Polgármesteri Hivatal Carussel - Carussel focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér