Fóti Sportközpont - Fóti Sportközpont

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Fóti Sportközpont

Address :

Kossuth Lajos u. 36a, 2151 Hungary

Phone : 📞 +7
Postal code : 36
Website : https://fotsportkozpont.hu/blog/
Categories :
City : a

Kossuth Lajos u. 36a, 2151 Hungary
P
Péter Horváth on Google

Remek szórakpztató központ.
Great entertainment center.
S
Sándor Nagy on Google

Mindig jó ott lenni!
It's always good to be there!
R
Richard Csizmeg on Google

Hajrá GEAC
Hajrá GEAC
H
Hetessy Emília on Google

Vigyetek wc papírt mert ott biztos hogy nincs...
Take toilet paper because there is definitely no ...
I
István Cseri on Google

Elég lepusztult! Rá férne egy jó nagy felújtás!
Quite devastated! It could be a good big revival!
B
Béla Tóth on Google

Jó hely
Good place
G
György Vass on Google

Mély a talaj a nagy füvesen, de jobb erőnlétet biztosít, a teniszpályákkat sokat ápolva használják és sok fiatal jár oda /jó látni/. A kiszolgáló egységek felújításra szorulnak.
The soil is deep on the big grass, but it provides better stamina, the tennis courts are used with a lot of care and many young people go there / good to see /. The server units need to be refurbished.
N
Nagy Bence on Google

Nice

Write some of your reviews for the company Fóti Sportközpont

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Nemzeti Sportközpontok - Nemzeti Sportközpontok Eredetiségvizsgálat 3 kerület - Eredetiségvizsgálat 3 kerület Szal-Agro Kft - 0772/43 hrsz. FEKI KFT. Építőanyag Kereskedés és Csempeszalon - FEKI KFT. Építőanyag Kereskedés és Csempeszalon Álmos és Széles Ügyvédi Iroda - Álmos és Széles Ügyvédi Iroda dr. Révész Tibor - dr. Révész Tibor Szegvár Kápolna helye! - Szegvár Kápolna helye! Petra Eco-Matic Kft. - Petra Eco-Matic Kft. Németh Lajos egyéni vállalkozó - Németh Savanyító üzem focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér