Futókör, Pillangó Park - Pillangó Park

4.7/5 based on 8 reviews

Contact Futókör, Pillangó Park

Address :

Róna u., 1148 Hungary

Categories :
City : Róna u.

Róna u., 1148 Hungary
C
Cleiton R Silva on Google

A
Anita Szemán on Google

C
Csaba Hodovánszki on Google

Jó. :)
Good. :)
P
Pascal RIDE on Google

Rekortán futókör
Rekortán futókör
R
Richárd Karanyicz on Google

Könnyen megközelíthető. Családosoknakbis jó.
Easily accessible. Good for families.
H
H. K. on Google

Rekortán burkolatú futópálya; hivatali közlemény szerint a teljes kör hossza 685 méter. Puha, kényelmes felület a futáshoz. A táv körülbelül fele fák alatt húzódik és árnyékban, a másik fele napos. Van mellette ivókút is.
Record runway; According to the official statement, the total length of the circle is 685 meters. Soft, comfortable running surface. About half of the distance is under trees and in shade, the other half is sunny. There is a drinking fountain next to it.
M
Magdolna Elekes on Google

Ami pozitív: - hogy egyáltalán van - van ivókút - gondozzák a gyepet-kertet körülötte - sok az árnyékos rész Ami negatív: - kb egy éve adták át, de sok helyen már hullámos a rekortán (nyilván nem sikerült jól az alapozás) - nincs wc (vagyis elvileg van, csak mindig zárva) - este azért már nem teljesen biztonságos
What is positive: - that it is at all - There is a drinking fountain they take care of the lawn-garden around him - a lot of shady parts What is negative: - it was handed over about a year ago, but in many places it is already wavy on the record (obviously the foundation did not work well) - no toilet (ie in principle, only always closed) - In the evening, however, it is no longer completely safe
R
Róbert Mészáros on Google

Csendes, nyugodt, zöldövezeti, tetszett nagyon, hogy nem sétálnak rajta, vagy tolják a babakocsit (legalább is amikor ott voltam nem). Amúgy a felület jó, és tiszta végig. Azért csak 4 csillag ,mert nem zárt.
Quiet, calm, surrounded by greenery, I really liked not walking on it or pushing the stroller (at least when I was there not). Anyway, the surface is good and clean all the way. Only 4 stars because it is not closed.

Write some of your reviews for the company Futókör, Pillangó Park

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Livita Munkásszálló - Livita Munkásszálló Aluminiumredőnygyár Kft - Hosszúhetény Hosszúhetény F * L * A * S * H * I - F * L * A * S * H * I Tömörkény, autóbusz-váróterem Kamion Plusz Kft. - Kamion Plusz Kft. FU-O-GE Kft Foglalkozás Egészségügyi Rendelő Kisecset, Kossuth út NR Pharm Info Kft.- mezőgazdasági alkatrész, gépalkatrész, bronz tárgyak, fa képkeret,webshop - webshop Kovács és Fia Bt. - Kovács és Fia Bt. focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér