Futópálya - Budapest

4.5/5 based on 6 reviews

Contact Futópálya

Address :

1098 Hungary

Categories :
City : Futópálya

1098 Hungary
A
Alexa Feind on Google

E
Eszter Eszenyi on Google

A
Angelika Koncsek on Google

v
varga józsef on Google

D
Daniel Keszy-Harmath on Google

F
Földi András on Google

A salak hossza 333m, a rekortán belső ív 300m. Sajnos ez utóbbi a nagy használat miatt a nyitott bejárat felőli oldalon felújításra szorul! A Én a meglévő kandelláberekre ledes spotokat szerelnék, mert sötétedés után kevés a fény. Ha milliárdos lennék, akkor a fákon is lennének időjárás álló ledsorok.
The length of the slag is 333m, the inner arch of the record is 300m. Unfortunately, due to high usage, the latter needs to be renovated on the side facing the open entrance! I would install led spots on existing candelabra because there is little light after dark. If I were a billionaire, there would be rows of weathered trees on the trees as well.

Write some of your reviews for the company Futópálya

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Ady Endre Primary School - Ady Endre Primary School Bútordepó - Bútordepó nyirbatorban.hu Kaposvári Mentőállomás - Kaposvári Mentőállomás fűtés szerelés zeko - fűtés szerelés zeko Lakóház - Lakóház Szia! Coffee - Szia! Coffee Rafael-Textil Bt. - Rafael-Textil Bt. Angyalföld vasútállomás focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér