Gerevich Aladár National Sports Hall - Gerevich Aladár National Sports Hall

4.2/5 based on 8 reviews
Fitness park a Gérecz Attila Tanuszoda és a Gyáli Járási Tanuszoda mellett

Contact Gerevich Aladár National Sports Hall

Address :

Istvánmezei út 3-5, 1146 Hungary

Phone : 📞 +7
Postal code : 3-5
Website : http://mnsk.hu/letesitmeny/gerevich-aladar-nemzeti-sportcsarnok/
Categories :

Istvánmezei út 3-5, 1146 Hungary
M
Miklós Szabados on Google

A székek kicsit megviseltek, de jól lehet látni. Büfé van, de sok minden nincs benne. Parkolási lehetőség elég kevés van.
The chairs are a bit worn, but you can see well. There is a buffet, but not much. There is quite a bit of parking.
Z
Zsolt Zsabokorszky on Google

Kicsit retro, de annál meghittebb kis fészke a tornászoknak...
A little retro, but even more intimate little nest for gymnasts ...
Л
Лемеза Андрій on Google

Super
K
Károly Kasza on Google

Old-school. A bit too.
J
Jakob Boyer-Dræby on Google

Inspiring building in many ways.
E
Eszter Mihalovics on Google

Snooker
A
Almos Balint on Google

🇭🇺😍🥇🥇🥈🥈
L
Lidia Miras Miralles on Google

Nice Pavillion dedicated to fencing competition. There is a coffee shop inside, all-stars and PBT material shop, clock room. However the showers are in a poor condition

Write some of your reviews for the company Gerevich Aladár National Sports Hall

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Könyvesbolt - Könyvesbolt KORNÉL galéria I bolt I kávézó - KORNÉL galéria I bolt I kávézó Tóth és Társa Kft. - Tóth és Társa Kft. Dió Bolt Bt. - Dió Bolt Bt. Mátyás Söröző és Étterem - Mátyás Söröző és Étterem Tesco - Tesco Mentőállomás - Mentőállomás Pre-Holding Felszámoló Kft - Pre-Holding Felszámoló Kft Hipertér Kft - Hipertér Kft focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér