Görhoki pálya - Görhoki pálya

5/5 based on 5 reviews

Contact Görhoki pálya

Address :

Orczy úti focipálya, 1089 Hungary

Categories :
City : Orczy úti focipálya

Orczy úti focipálya, 1089 Hungary
D
Dániel Izsák on Google

g
gábor pomázi on Google

P
Pascal RIDE on Google

Az egyik legjobb szabadteri gorhoki palya a varosban
One of the best outdoor gorhok lounges in the city
G
Gabor Lendvai on Google

Megnéztük, kipróbáltuk, kiválónak találtuk. Ha vizes a pálya, akkor nagyon csúszik, nem lehet rajta játszani, de szárazon tökéletes. Minden 10.000 lakosra kellene, hogy jusson egy ilyen pálya az ország teljes területén! Nincs még ilyen Bozsik-program?
We looked it up, tried it, we found it excellent. If the track is wet, it is very slippery, you can’t play on it, but it’s perfectly dry. Every 10,000 inhabitants should have access to such a track throughout the country! No such Bozsik program yet?
G
Golobár Máté on Google

Én sokszor kijárok és én két vagy két és fél órákat szoktam kintlenni. Eddig minden percét imádtam
I go out many times and I usually spend two or two and a half hours outside. I have loved every minute so far

Write some of your reviews for the company Görhoki pálya

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
I. Kerületi Házgondnoksági Kft. - I. Kerületi Házgondnoksági Kft. Gyors-Liftszerviz Kft - Gyors-Liftszerviz Kft Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ - Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ Multisport pálya - Multisport pálya Tolna Megyei Fordító Iroda Harkai István - Harkai István Uriel Clearness Bt. - Uriel Clearness Bt. Pöttyös Autólámpa Bolt - Pöttyös Autólámpa Bolt Zahnimplantat - Zahnimplantat focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér