Grosics Műfüves Sportpálya - Budapest

5/5 based on 1 reviews

Contact Grosics Műfüves Sportpálya

Address :

1119 Hungary

Categories :
City : Grosics Műfüves Sportpálya

1119 Hungary
L
Latinovits Rafael on Google

Tetszik a műfűves teljesen jó, A hélo szerkezetet lehetett vona bővíteni...
I like the artificial grass is absolutely good, The mesh structure could be expanded ...

Write some of your reviews for the company Grosics Műfüves Sportpálya

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Cersanit csempe - Cersanit csempe Meggyes Gábor E.V - Meggyes Gábor E.V Zalaistvánd - Zalaistvánd Orvosi Rendelő, Ügyelet - Ügyelet Bolyai kollégium E-5 - Bolyai kollégium E/5 Grill-Box - Grill-Box Kátainé Keresztesi Mária ev. - JAKO, SZABADIDŐRUHA, FOCI MEZ, NADRÁG, SPORTSZÁR - SPORTSZÁR Lágyasi legelő - Bodony Kiffer és Társa - Kiffer és Társa focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér