Gubacsi út - Határ út - Budapest

3.2/5 based on 8 reviews

Contact Gubacsi út / Határ út

Address :

1097 Hungary

Categories :

1097 Hungary
M
Maria Kovacs on Google

Nekem tetszik
I like
T
Tamás Szommer on Google

A megálló kulturált, mellette kocsma és csikk-tenger lehangoló
The stop is cultured, with a pub and a sea of ​​depressions
N
Németh Istvàn on Google

Információs tábla jó lenne a 3as villamos Határ út Gubacsi végállomásra. Ok? Azért hogy a villamos vezetők lássák hogy pontosan mikor kell elindulniuk 😠😠😠😠
An information board would be good for the Gubacs terminal at tram 3 Határ út. OK? In order for electric conductors to see exactly when to start indul
N
Norbi Norbi on Google

A vezetők hamarabb vagy késéssel indulnak el sose időben.. A k*rva telepet meg be kéne szüntetni mert gyerekek is laknak ott..
Drivers start sooner or later than ever before.
B
B. B. on Google

Nem az én világom.....
Not my world.....
G
Gergely Kondás on Google

Pár villamosvezető direkt akkor indul, amikor a gyalogátkelőn átjutnak az utasok, hogy még véletlenül se érhessék el a villamost! Nagyon okos megoldás, mert ha beragad a jobbra kanyarodó 51-es (korábban 30/31-es) mögé akkor percekig várhat, majd újabb 20 méter után ismét megállhat a jelzőlámpánál. A szemből érkező 52-es újfent fennakadást okozhat. Egyszer közel 8 percig tartott, amíg a villamos elért az Ősz utcáig! Ennyi erővel az utasokat is megvárhatnák! Télen sportot űznek abból, hogy a hurokban hagyják a fűtött villamost, ők a végállomási tartózkodóban dumálnak, meg kávéznak, miközben az utasok a -15 fokban fagyoskodva várnak. Egyetlen tisztességes vezetővel találkoztam, aki mindenkit igyekszik megvárni, a csöveseket pedig kulturáltan letessékeli a járművekről! A környék meghatározó részei a "sarki" kocsma és az alig 100 méterre fekvő ferencvárosi kurvasor! Némi biztonságérzetet csak a Lidl kék-sárga fényei árasztanak.
A couple of tram drivers start when passengers cross the pedestrian crossing so they can't even reach the tram! A very clever solution, because if you get stuck behind the curve 51 (previously 30/31) you can wait for a few minutes and then stop at the traffic light for another 20 meters. A 52 in front of the front could cause a new disruption. Once, it took almost 8 minutes for the tram to reach Autumn Street! With so much power, passengers could be expected! In the winter, they play sports by leaving the heated tram in the loop, talking in the end station, and having coffee while passengers wait in the -15 degree frost. I met a single decent driver who waits for everyone, and he puts the pipes down culturally! The "Polar" Pub and the Ferencváros Fellowship, barely 100 meters away, are a determining part of the area! Only the blue-yellow lights of Lidl exude a sense of security.
L
László Bartha on Google

Lelakott, a buszvégéllomásnál a bódékocsma egyenesen undorító. Nincs indulásjelző tábla, elhanyagolt a környezet. Mivel a közelben van Budapest egyik türelmi zónája, sötétedés után nem egy életbiztosítás erre sétálni, a közeli sikátorból rendszeresen idetévednek a "lányok" , és a drogos, futtatóik...
Dwelling, the stall pub at the bus stop is downright disgusting. No start sign, the environment is neglected. As one of the tolerance zones of Budapest is nearby, after dark it is not a life insurance to walk on it, the "girls" and the drug addicts and their runners regularly get lost from the nearby alley ...
R
Robert Martin on Google

Best place in the world.

Write some of your reviews for the company Gubacsi út / Határ út

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Házi Sör és Pálinkafőző Szaküzlet - Házi Sör és Pálinkafőző Szaküzlet Arany János Primary School - Arany János Primary School Staff House Zrt.-Kötöttárugyár- - Staff House Zrt./Kötöttárugyár/ Eperhajó - Eperhajó Csillagvarázs Vendégház - Csillagvarázs Vendégház Megafon Digitális Inkubátor Központ Nonprofit Kft. - Megafon Digitális Inkubátor Központ Nonprofit Kft. Bexo Kft. - Bexo Kft. Meddevice Kft - Meddevice Kft Somogyi József - Somogyi József focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér