Hajnal Park - Hajnal Park

5/5 based on 1 reviews

Contact Hajnal Park

Address :

Árpád út 159-153, 1042 Hungary

Postal code : 159-153
Categories :

Árpád út 159-153, 1042 Hungary
C
Csilla Lédecziné on Google

Nagyon szép kis játszótér.Csak ajánlani tudom.

Write some of your reviews for the company Hajnal Park

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Kerítésrendszerek Kft. (mobilkerítés ügyintézés) - Kerítésrendszerek Kft. (mobilkerítés ügyintézés) OptikaPont Kecskemét - OptikaPont Kecskemét Szent Antal Pince - Szent Antal Pince Meggyes-Trans Kft. - Meggyes-Trans Kft. MoneyGram - MoneyGram Real Balance California Zrt. Erdőbirtokossági Társulat - Erdőbirtokossági Társulat Parkoló - Parkoló Orbán 61 Kft. - Orbán 61 Kft. focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér