Honvéd Sport Kft. - Honvéd Sport Kft.

4.3/5 based on 8 reviews

Contact Honvéd Sport Kft.

Address :

Dózsa György út 53, 1134 Hungary

Phone : 📞 +97
Postal code : 53
Website : http://www.honved.hu/
Categories :

Dózsa György út 53, 1134 Hungary
D
Dávid Tasnádi on Google

Kifejezetten szeretem ezt a csarnokot, hisz gyerekkorom egy jó részét itt töltöttem... én megszoktam és pont olyannak szeretem amilyen. Sajnos a játékuk fénye már haloványabb mint amilyen volt régebben, de ennek ellenére remélem hamarosan visszakapaszkodnak arra a helyre ami már méltó hozzájuk...
I especially love this hall, because I spent a good part of my childhood here ... I'm used to it and I love it just the way it is. Unfortunately, the light of their game is dimmer than it used to be, but I hope that they will soon get back to the place that is already worthy of them ...
G
György György on Google

Finom ételek,korrekt mennyiség jó áron :)
Delicious food, fair quantity at a good price :)
H
Hyeyeon Cho on Google

Very good!
G
Golya Gilice on Google

Good planes, flying high!
D
Dávid Szabó on Google

Best track and field🏃‍♂️🏋️‍♂️🤪
F
Filip Vucinic on Google

Outside of the center, there's a swimming pool where people train water polo...
A
Anna Béres on Google

nice basketball court, but the dressing rooms.. no comment
E
Ekaterina Antipova on Google

Could be renovated, but trainers are awesome

Write some of your reviews for the company Honvéd Sport Kft.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Dobos MÉH - Dobos MÉH Besso Zrt. - Besso Zrt. Pyrgos Görög Zenekar - Néptánc Együttes - Pyrgos Görög Zenekar - Néptánc Együttes Paqshi - Paqshi EcoFamily - EcoFamily Biogáz Zalaszentmihály Kft. - Biogáz Zalaszentmihály Kft. Qandala - Qandala Vesalius 2000 Bt. - Vesalius 2000 Bt. Cipő és csizmakészítő - Cipő és csizmakészítő focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér