Honvédelmi Sportszövetség - Honvédelmi Sportszövetség

5/5 based on 1 reviews

Honvédelmi Sportszövetség - Honvedelmisport.hu

Egészséges, összetartó közösségek kialakítása és erősítése

Honvédelmi Sportszövetség - Honvedelmisport.hu

A megépülő Honvédelmi Sportközpontokban lehetőség lesz az önkéntességen alapuló honvédelmi ismeretek elsajátítására, elmélyítésére. Ennek megfelelően egy átfogó program keretében az egyes korosztályokra szabva, felkészült edzők, szakemberek vezetik a foglalkozásokat. Ezek során fejlesztjük különösen a lőkészséget, a tájékozódási képességet, valamint lehetőséget biztosítunk a honvédelmi szempontból hasznosítható, speciális technikai tudást fejlesztő sportok és tevékenységek megismerésére. Programunk biztosítja az ezekhez szükséges biztonságos körülményeket és infrastrukturális hátteret.

A Honvédelmi Sportszövetség keretén belül minden tevékenység, a sportolás, illetve az elméleti ismeretek elsajátítása önkéntes elven működik, szabadidős tevékenységként. Fontos továbbá kiemelni, hogy a hazafias és honvédelmi nevelés nem egyenlő a katonai neveléssel, ez utóbbival a Honvédelmi Sportszövetség nem kíván foglalkozni. Célunk olyan ismeretek átadása és képességek fejlesztése, amelyek olyan helyzetekben is alkalmazhatóak, mint például az árvíz elleni védekezés vagy tűz esetén a menekítés és oltás, egy közlekedési baleset esetén a segítségnyújtás, vagy például egy családi kirándulás, amelynek során tájékozódási ismeretekre van szükség, akár egy okostelefon segítségével.

Nem élsportolók képzése a cél, hanem hogy minél több fiatal próbáljon ki minél több sportot és lehetőleg űzze minél tovább, ezáltal legyen szellemileg, fizikailag egészségesebb. Ehhez fontos, hogy az edzésekhez ne kelljen a gyermekeknek órákat utazniuk, a sportolási lehetőség a lakóhely, iskola közelében legyen. Ezért lesz már a kezdetektől fogva országos kiterjesztésű a program.

Contact Honvédelmi Sportszövetség

Address :

Jávor u. 9a, 1145 Hungary

Phone : 📞 +8
Postal code : 9
Website : https://honvedelmisport.hu/
Categories :
City : a

Jávor u. 9a, 1145 Hungary

Write some of your reviews for the company Honvédelmi Sportszövetség

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Csaszi Ingatlan és Hiteliroda GoodID Zöld Pont Ingatlan - Zöld Pont Ingatlan Kontrasztok Zeneiskola - Kontrasztok Zeneiskola Mátészalka, Cinevég - Mátészalka 1919 augusztus 03-án kivégzett kórházi ápoltak - 1919 augusztus 03-án kivégzett kórházi ápoltak Akkord Zenei Kiadó - Akkord Zenei Kiadó Posta Mega Szövetkezet - Mega Szövetkezet focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér