Hungarobike - Hungarobike

4.4/5 based on 8 reviews

Contact Hungarobike

Address :

Szilágyi Erzsébet fasor 101, 1026 Hungary

Phone : 📞 +77
Postal code : 101
Website : http://www.hungarobike.hu/
Categories :

Szilágyi Erzsébet fasor 101, 1026 Hungary
D
Dessewffy Balazs on Google

Sram féket vittem légtelenítésre sajnos nem sikerült jól. Plussz a hátsó tengelyt se sikerült meghúzni rendesen. Szerintem kontár munkát végeznek és nem kellően felkészülten. Rossz tapasztalat, nem ajánlom őket....... VÁLASZ (04.18): Köszönöm a felajánlást, de korábbi tapasztalataim alapján nem élek vele
I applied a sram brake for venting unfortunately did not work well. Plus the rear axle couldn't be pulled properly either. I think they’re doing counter work and not prepared enough. Bad experience, I do not recommend them ....... ANSWER (04.18): Thank you for the offer, but based on my previous experience I do not live with it
G
Gabriella “Szami” Kékesi on Google

Precíz és minőségi munkát végeznek ! Mindemellett maximális figyelmet fordítnak az igényeimre és az egyedi, akár színbeli és esztétikai részletekre is ! Nagyon kedvesek, figyelmesek és szolgálatkészek mindenkinek csak ajánlani tudom ! Hálásan köszönöm a munkájukat, nagyon elégedett vagyok, a biciklim újjászületett a szakértelmük és gondos munkájuk által ! They do precise and quality work ! And besides, they pay maximum attention to my needs and the unique, even color and aesthetic details ! They are very kind, attentive and ready to serve. I can only recommend ! Thank you for your work, I am very satisfied, my bike has been reborn with their expertise and careful work!
They do precise and quality work! In addition, they pay maximum attention to my needs and unique, even color and aesthetic details! They are very kind, attentive and ready to serve everyone I can only recommend! Thank you for your work, I am very satisfied, my bike has been reborn with their expertise and careful work! They do precise and quality work! And besides, they pay maximum attention to my needs and the unique, even color and aesthetic details! They are very kind, attentive and ready to serve. I can only recommend! Thank you for your work, I am very satisfied, my bike has been reborn with their expertise and careful work!
B
Balázs Mechle on Google

Vevőre odafigyelő, nem lehúzó kiszolgálás. Ráadásul jó helyen van egy fontos biciklis ösvény mellett. A kedvenc bicajos boltom.
Customer-focused, non-pull-down service. Plus, it’s in a good location next to an important bike path. My favorite bike shop.
R
Rudolf Kovács (Rudi) on Google

Magas árak, rendkívül önérzetes és flegma szerelő. Borzasztó. Klasszikus felsőbbrendűségi komplexusos szaki maszek boltja. Bele mertem kérdezni a szerelési folyamatban, le mertem ellenőrizni azt, amiért fizetek és rögtön kérte, hogy ne jöjjek vissza oda többet. Senkinek nem ajánlom.
High prices, extremely self-conscious and phlegmatic mechanic. It's awful. Shop for classic superior complex professional masks. I dared to ask in the installation process, I dared to check what I was paying for and immediately asked me not to come back there anymore. I would not recommend it to anyone.
C
Csaba György Barad on Google

Nemrég láttam egy vicces feliratot egy szervízben: a cégünk gyorsan, jól és olcsón dolgozik. Ott az szerepelt, Ön ebből kettőt választhat. Itt gyorsan, igényes munkát kap a megrendelő. Szerintem korrekt áron, hiszen a shimano-váltó meg hasonló színvonalú más darabok máshol sem kaphatók ár alatt. Már régóta idehozom a bringám. Ami jó azon ne változtass!!
I recently saw a funny inscription in a service station: our company works fast, well and cheaply. There it was, you can choose two of them. Here, the customer gets a fast, demanding job. I think at a fair price, as the shimano changer and other pieces of similar quality are not available anywhere else below price. I've been bringing my bike here for a long time. What is good is not to change it !!
G
Garzsik Richárd on Google

Good
N
Nandor Toth on Google

Fast, good quality and price. The staff is very flexible and well educated. Congratulations!
P
Peter Nagy on Google

Good shop if you want to repair your bike.

Write some of your reviews for the company Hungarobike

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
K.S.K. Futballpálya - K.S.K. Futballpálya Elgon - Elgon Tóth Ferenc Pincészet - Tóth Ferenc Pincészet Diana Kereskedelmi Szövetkezet - Diana Kereskedelmi Szövetkezet Háda - Háda Deichmann - Deichmann LED dióda - LED dióda V-Prosper Kft. - V-Prosper Kft. A hősök és áldozatok emlékére - Karancslapujtő focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér