Ipoly utca - Budapest

2/5 based on 1 reviews

Contact Ipoly utca

Address :

1133 Hungary

Categories :
City : Ipoly utca

1133 Hungary
A
Agnes Semmelweis on Google

A járdán lévő megállóban se ülőhely, se fedett váró, nincs jegyautomata és indulásjelző sem.
At the stop on the sidewalk there is no seating, no covered waiting area, no ticket machine and no departure signal.

Write some of your reviews for the company Ipoly utca

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Gép-Ész Automatizálási Kft - Gép-Ész Automatizálási Kft Törökbálint Sportközpont, Parkoló NAVIL ÉPÍTŐ - NAVIL ÉPÍTŐ Chapel of Saint Ladislaus Catnails Napernyős nő (Holló László emlékmű) - Napernyős nő (Holló László emlékmű) romantika panzió - romantika panzió Limexport Kft. Alsóberecki, autóbusz-váróterem focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér