Játszótér - Játszótér

4.2/5 based on 8 reviews

Contact Játszótér

Address :

Szőlővirág u. 14, 1108 Hungary

Postal code : 14
Categories :

Szőlővirág u. 14, 1108 Hungary
I
Imre Genco on Google

Mi szeretjük...
We love...
L
Lihua Bai on Google

好,非常好5分
Ok, very good 5 points
S
Szilágyi István on Google

Nagyon jó van árnyék is
There is also a very good shadow
J
József Csikota [HUN] on Google

Kissé elhanyagolt,de jó.
Slightly neglected, but good.
K
Krakoczki Csaba on Google

Nagyon jó és tiszta, csendes környezet.
Very good, clean, quiet environment.
J
József Ertner on Google

Nagyon jól érezte magát a gyerek ez lényeg.
He is feeling very unwell child's point.
Z
Zsuzsanna Szeli on Google

Nagyon jó hely kicsiknek, szép környezetben tölthetik el a szabaidöt, jól felszerelt és a szülők is pihenhetnek amig a gyermek jàtszik.
It is a very good place for little ones, they can spend their free time in a nice environment, they are well equipped and parents can also relax while the child is playing.
G
Gabri on Google

Szegényes, csapzott kinézet. A legminimalisabb mászóka csúszdával, homokozó, és hinta. A játszótér szélén a szoc időből megmaradt beton perem ami kopott töredezett, balesetveszélyes. Tavasztól télig semmi árnyék, ezáltal a csúszda felülete- mivel fém- tűzforró!!!!
Poor, slapped look. The minimum climbing frame with a slide, sandpit, and swing. At the edge of the playground, the concrete rim left over from sococross time is worn-out fragmented, risky. From spring to winter no shade, so that the slide felülete- as metal piping hot !!!!

Write some of your reviews for the company Játszótér

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
ElektroSmart - ElektroSmart Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ Nagyatád Segesdi Intézményegysége - Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ Nagyatád Segesdi Intézményegysége T-Kopiker Kft. - T-Kopiker Kft. Sportfactory - Sportfactory Agro-Szalix Szövetkezet - Agro-Szalix Szövetkezet Onmaz KFT - Fertőszéplak Újszilvás, Jeges - Újszilvás Daróczy Vendégház - Daróczy Vendégház Top Service Hungária Szolgáltató Kft. - Top Service Hungária Szolgáltató Kft. focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér