Játszótér - Károlyi Garden

4.6/5 based on 8 reviews

Contact Játszótér

Address :

Károlyi Garden, Károlyi kert, 1053 Hungary

Categories :
City : Károlyi kert

Károlyi Garden, Károlyi kert, 1053 Hungary
G
Gábor Szerényi on Google

Imádom. .Barátságos, tiszta, gondozott.
I love it. .Friendly, clean, cared for.
Á
Ármin Telegdi on Google

Gyermekkorom óta csak tovább fejlődött a park és a játszótér is. A játékok változatosak és igényes, minőségi kialakításúak, van állandó parkőri felügyelet és ingyenes nyilvános mosdó is, ami egész kulturált. Bár a zöldterület egész nagy felületet takar, nagyobb részét "Fűre lépni tilos" tábla óvja a lábak taposásátol - hiába, itt már 25 éve is tabunak számított a piknikezés. Ettől függetlenül lehet találni kisebb részeket, ahol le lehet teríteni egy plédet. Számomra továbbra is fontos része a városnak!
Since my childhood, the park and playground have only developed further. The games are varied and sophisticated, with a quality design, there is constant parking supervision and also a free public washroom, which is quite cultured. Although the green area covers a large area, most of it is protected from trampling on the legs by a "No grass" sign - in vain, picnicking has been taboo here for 25 years. Regardless, you can find smaller parts where a blanket can be laid out. It is still an important part of the city for me!
G
György Miklós on Google

Jó, hogy van. Rengeteg szülőnek, nagyszülőnek könnyíti meg a gyerekkel szabadban töltendő idő eltöltését. Látom, hogy amíg a gyerek elvan a többiekkel, vagy egyedül játszik, a felnőtt sok esetben azonnal a mobiljához nyúl. Ez alatt félszemmel és érzékből sem látja gyermekét. Sok anyuka ( bocs) néhány apuka is, "mobilizálva" hagyja el pl. a kicsiknek fenntartott, keritéssel és zárható kapukkal biztosított játszóteret, ezalatt az "élelmes", idegen kisgyerek simán kilóg mellette a kapun. Ebből aztán baj is lehet. Jó lenne erre a figyelmetlenségre, felelőtlenségre esetleg táblákkal figyelmeztetni a felnőtteket.
It's good to have. It makes it easier for a lot of parents and grandparents to spend time with their children outdoors. I can see that while the child is getting away with the others or playing alone, in many cases the adult immediately touches his cell phone. During this time, he cannot see his child with the naked eye or the senses. Many moms (sorry) some dads too, "mobilized" to leave e.g. a playground reserved for the little ones, provided with a fence and lockable gates, during which time the "foody" alien little child protrudes smoothly past the gate. This can be a problem. It would be good to warn adults of this inattention, irresponsibility, with signs.
A
Attila Balázs on Google

Nagy árnyas fák, többfelé lehet vinni a gyereket, homokozó, csúszda, mászókák. Rengeteg bokor amik között gyorsan el lehet tűnni, de a parknak csak 4 kijárata van. Nyuszi is van.
Large shady trees, several places to take the child, sandpit, slide, climbers. There are plenty of bushes among which you can quickly disappear, but the park has only 4 exits. There's a bunny too.
J
Joey MacOnkay on Google

Very nice playground.
M
Mark Pereira on Google

Nice kids area
S
Sherwan Mohammed on Google

Nice garden and park
E
Evelyn Valtin on Google

Nice children play area in the beautiful garden. Playground has very big sand box with some toys and sunshades. Also some slides, swings and other attractions for several age groups. There are many benches, also a fountain for drinking and washing hands, feet. Near by in the same park there is lovely flower bed and a fountain.

Write some of your reviews for the company Játszótér

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Roma Club Budapest - Roma Club Budapest Trs Kft. - Trs Kft. Oxford School Nyelviskola Szíved yoga - Szíved yoga Rózsakút - Galgamácsa Nagytarkó Ebt. V. A. - Nagytarkó Ebt. V. A. Feng Sui Ceramic Kft. - Feng Sui Ceramic Kft. Kossuth Lajos Technikum - Kossuth Lajos Technikum Barion Kft. - Barion Kft. focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér