Játszótér - Játszótér

4/5 based on 7 reviews

Contact Játszótér

Address :

Kéknyelű u. 3, 1104 Hungary

Postal code : 3
Categories :

Kéknyelű u. 3, 1104 Hungary
S
Sándor Izmán on Google

F
FERENC BOGNAR on Google

S
Szabolcs Kovács on Google

L
Lilla Urszuly on Google

Á
Ági Domonyi on Google

K
Kristof J. Weber on Google

Csendes, elkerített, gondozott lakóövezeti játszótér, esztétikus játékokkal, pihenőpadokkal.
Quiet, fenced, well-maintained residential playground with aesthetic games and resting benches.
V
Vivien Kőhegyes on Google

A játékok jók, elkerített, viszont ritkán nyírnak füvet, a homokozó gazos, sokszor szándékosan szemeteli össze valaki (pl. kutyaürülék a hintán, antipszichotikum tabletta a homokozoba kiszórva stb !) Többször próbálkoztunk, mert közel van, de sok kellemetlen meglepetésben volt részünk.
The toys are good, fenced, but rarely cut grass, the sandbox is weedy, often deliberately littered by someone (e.g. dog droppings on a swing, antipsychotic pills scattered in the sandbox, etc.!) We tried several times because it was close, but we had many unpleasant surprises.

Write some of your reviews for the company Játszótér

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
UNIX IX. district Medicine Bookstore Anikó Kertészet Nyírtura - Anikó Kertészet Nyírtura F-E-SZ Foglalkozásegészségügyi és Háziorvosi Kkt. - F-E-SZ Foglalkozásegészségügyi és Háziorvosi Kkt. Erste Bank fiók - Erste Bank fiók Apartman Anna Bükfürdő - Apartman Anna Bükfürdő Supermarkt Coop - Balatonfőkajár fago - fago R-Keresztúr Bt. - R-Keresztúr Bt. focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér