Játszótér - Játszótér

4.4/5 based on 8 reviews

Contact Játszótér

Address :

Óhegy u. 57a, 1103 Hungary

Postal code : 57
Categories :
City : a

Óhegy u. 57a, 1103 Hungary
M
Mirjana Tibor on Google

F
FERENC BOGNAR on Google

V
Viktor Nemeth on Google

Felújítandó.
Renovation.
L
László Tóvári on Google

Van csúszda meg minden.
There's a slider and everything.
F
Ferenc Budai on Google

V
Vivien Kőhegyes on Google

Sokféle játék van, de inkább a nagyobb gyerekeknek ideális, totyogóknak nem annyira.
There are many games, but they are ideal for bigger kids, not so much for toddlers.
Z
ZaliX on Google

Fullos hely! Most építettek egy új focipályát :D
Full place! They just built a new soccer field: D
M
Matthias Seher on Google

Nagyon szép, korszerű európai szintű játszótér. Biztonságos, a gyerekeknek az előírásoknak mindenben megfelelő játékok vannak elhelyezve. Az ügyességi és kreatív játékok használata baleseteket nem okoz. A kicsik zárt térben, kerítéssel védve, a szülők felügyelete mellett játszhatnak.
Very nice, modern European-level playground. There are safe toys that are safe for children and comply with regulations. The use of skill and creative toys does not cause accidents. The little ones can play indoors, guarded by a fence and supervised by their parents.

Write some of your reviews for the company Játszótér

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Rt. - Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Rt. Szépség Kuckó - Szépség Kuckó Régi határ kövek - Régi határ kövek 404 Automotive Design - Autókozmetika és Fóliázás - 404 Automotive Design - Autókozmetika és Fóliázás Ravatalozó - Ravatalozó Óvodák - Óvodák 24 Óra Komáromi Iroda - 24 Óra Komáromi Iroda ovisjelek.hu - ovisjelek.hu Tölgyfa utca 12 - Tölgyfa utca 12 focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér