Játszótér (sétány) - Játszótér (sétány)

4.4/5 based on 8 reviews

Contact Játszótér (sétány)

Address :

Újhegyi stny. 16, 1108 Hungary

Postal code : 16
Categories :

Újhegyi stny. 16, 1108 Hungary
Z
Zsuzsanna Hőgye on Google

Játszótér szép, rendezett de délelőtt kisebb gyerekkel nem nagyon lehet ott játszani mert a helyi óvo nénik oda visszik ki a 20-25 fős ovis csoportot játszani
Playground is nice, tidy but you can't play with a small child in the morning because the aunts of the local guard take the ovis group of 20-25 people out there to play.
S
Szabolcs Attila Derekas on Google

Tökéletes!
Perfect!
D
Dóra Szabó on Google

10 hós babával egyelőre a fészek és a beülős hintát tudjuk használni. A játszótéf karbantartott, tiszta. A kerítés külső oldalán végig padok vannak, ahol ott tartózkodásunkkor végig cigarettázott valaki, ami nagyon érződött a hintáknál.
For 10 months, we can use the nest and the swimsuit for the time being. The playground is maintained, clean. There are benches on the outside of the fence, where someone was smoking cigarettes at our place, which was very good at the swings.
V
Vivien Kiss on Google

Van hinta babáknak és nagyobbaknak, fészekhinta, csúszdák - szintén kisebbeknek és nagyobbaknak -, különleges formájú mászófal, homokozó, rugós delfin ill. lovacska formájú "hinta", fedett és nyitott ülőhelyek a szülőknek/kísérőknek. Jó kis játszótér, néha sokan vannak, akkor nehéz szabad játékot találni, de amúgy tetszik. Szeret a picur itt kikapcsolódni :)
There is a swing for babies and older, a nest swing, slides - also for smaller and larger ones, a specially shaped climbing wall, a sandpit, a spring dolphin or horse-shaped "swing", covered and open seating for parents / attendants. Good little playground, sometimes there are many, it’s hard to find a free game, but you like it anyway. She likes to relax here :)
A
Andrea Nagy on Google

Viszonylag árnyékos a többi közeli játszótérhez képest. Épp járni tudó egy éves kislányom is jól érzi magát, de a nagyobbaknak is sok lehetőséget nyújt.
Relatively shady compared to other nearby playgrounds. My one-year-old girl, who can just walk, also feels good, but it also offers a lot of opportunities for older ones.
J
Joseph Simon on Google

Kisebb illetve nagyobb gyerekeknek is, nagyon jó játszótér. Tiszta és rendezett.
Small and large children, very good playground. Clean and tidy.
C
Carl Van Camp on Google

Very nice playground!
S
Sándorné Varga on Google

Super

Write some of your reviews for the company Játszótér (sétány)

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Mélyépterv Komplex Mérnöki Zrt. - Mélyépterv Komplex Mérnöki Zrt. Védőnői Szolgálat Tokaj - Védőnői Szolgálat Tokaj M + M Market Kft. - M + M Market Kft. Magyar Fodrász Akadémia Oktatási Központ - Magyar Fodrász Akadémia Oktatási Központ Éden-Plusz Kft. - Éden-Plusz Kft. Super Turi - Használt Márkás Ruha és Angol Használt Ruha, Használtruha Üzlet - Használtruha Üzlet Camera Sepolcrale XX Makirusi Bt. - Makirusi Bt. László Imre - László Imre focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér