Játszótér - Játszótér

5/5 based on 4 reviews

Contact Játszótér

Address :

Károlyi kert, 1053 Hungary

Categories :
City : Károlyi kert

Károlyi kert, 1053 Hungary
N
Nikola Semenenko on Google

R
Robert Heitmann on Google

A
Agnes Semmelweis on Google

A Károlyi kertben 3 játszótér is helyet kapott, ez a térképpont a Ferenczy István utca felöli részen lévőt jelöli. Egészen jó állapotú játékokat találhatunk itt. Az árnyas és napos részekkel tűzdelt játszótéren lehet csúszni-mászni, hintázni, van maci alakú szemetes, és egy ivóvizes csap is található itt.
There are 3 playgrounds in the Károlyi garden, this point is located on the part of Ferenczy István Street. We can find quite good games here. The playground with shady and sunny parts can slip-climb, swing, teddy-bear trash and a drinking tap.
E
Esben Hansen on Google

Very nice playground in good condition. Clean and tidy. Possibility for toilet and a nursery changing spot.

Write some of your reviews for the company Játszótér

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Kínai Üzlet - Kínai Üzlet Mátyáshegyi Kőfejtő Budapest - Mátyáshegyi Kőfejtő Budapest Lufipont Dabas - Lufipont Dabas Széchenyi István Általános Iskola - Széchenyi István Általános Iskola Stihl szakkereskedés Kisbér - Stihl szakkereskedés Kisbér Csepeli Fogászat (Legjobb Áron Fogászati Kft.) - Csepeli Fogászat (Legjobb Áron Fogászati Kft.) Parkoló (fizetős) - Parkoló (fizetős) Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúr - Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúr Posta focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér